Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Åke Andersson

Sekreterare

Namn: Örjan Urve

Telefon: +46 070 5888419

E-post: urve2@telia.com

Skattmästare

Namn: Stefan Ljungberg

IT-samordnare

Namn: Lennart Axhamn

Telefon: +46 070-7101140

E-post: lennart.axhamn@aatele.com

Executive Secretary

Namn: Lennart Axhamn

Telefon: +46 070-7101140

E-post: lennart.axhamn@aatele.com

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Jan Andersson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Lars-Georg Bergkvist

Lotterier

Namn: Rolf Holm

Portee, kontaktperson

Namn: Lars-Georg Bergkvist

Immediate Past President (IPP)

Namn: Åke Andersson

Revisor

Namn: Curt Carlsson

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Åke Andersson

Musikstipendium

Namn: Ingrid Hahn

Sörmlandslägret

Namn: Bengt Nylander

Revisor

Namn: Stig Harrisson

Närvarorapportör

Namn: Anders Jonsson

Närvarorapportör

Namn: Jan Andersson

Registeransvarig

Namn: Stefan Ljungberg

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Gunnar Borgsten

Närvarorapportör

Namn: Anders Jonsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Lennart Karlsson

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Elinor Elmborg

Tillträdande President

Namn: Örjan Urve

Telefon: +46 070 5888419

E-post: urve2@telia.com

Musikstipendium

Namn: Elinor Elmborg

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Lars-Georg Bergkvist

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Tomas Nilsson