Torsdagen den 12/12 2019 firade vi Lucia tillsammans med Södertälje Rotaryklubb.
En musikklass från 9an i Rosenborgsskolan sjöng julvisor och firade Lucia med oss på Skogshöjd.Måndagen den 17 juni 2019 hade vi Presidentskifte i vår klubb. Här har nye Presidenten Anders Jonsson till vänster tagit emot Presidentnålen från avgående Presidenten Bengt Nylander.


Söndagen den 5 maj 2019 delade vår klubb ut årets musikstipendier

Måndagen den17 december 2018 utsågs vår medlem Håkan Zetterquist till hedersmedlem i vår klubb efter 52 år i Rotary och nyss fyllda 85 år. Håkan talade om det tidiga Rotary i USA som syftade till ökat intresse för det lokala samhället och Service above self. Här får Håkan blommor och boken om Tom Tits experiment av vår President Bengt Nylander.
Klubbprogram
måndag den 30 mars 2020
Inställt på grund av Coronavirus
.
 
måndag den 6 april 2020
Inställt på grund av Coronavirus
 
måndag den 13 april 2020
Inget möte / Annandag påsk
Idag inget möte - Annandag påsk.
 
måndag den 20 april 2020
Klubbmöte, Anders Jonsson
11:45-13:00 Idag klubbmöte
 
måndag den 27 april 2020
Tom Tits utbildning - en presentation, Viveka Andersson
11:45-13:00 Viveka Andersson, chef utbildning Tom Tits experiment ger en presentation av utbildning som genomförs hos Tom Tits.
 
Klubbartiklar
måndag den 9 mars 2020
Våga Vårda Södertälje
Måndagen den 9 mars 2020 hade vi Christer Andén från Vårda Södertälje som vår talare.

Vår medlem Elinor Elmborg introducerade Christer Andén och gav en bakgrund till hur föreningen Vårda Södertälje fått en interrimsstyrelse 2017 och att ett ordinarie årsmöte 2018 bildat föreningen Vårda Södertälje. Christer har tidigare jobbat inom Södertälje Kommun med planfrågor som tjänsteman. Föreningen Vårda Södertälje försöker nu påverka politikerna i Södertälje att gå varsamt fram med förnyelsen av de centrala delarna av Södertälje. Speciellt vill föreningen att extrema höghus på runt 20 våningar inte passar väl in i den stadsbild som föreningen har. Målet för kommunen är att under en 10-års period bygga runt 20000 nya bostäder. Vårda Södertälje önskar att ny bebyggelse i stadskärnan anpassas till nuvarande bebyggelse på 5-7 våningar höga hus med en gatubredd som ligger på runt 2 gånger hushöjden. Extrema höga hus ger bara en gatubredd påp 0,3 gånger hushöjden.. Christer nämnde några faktorer som bör ligga till grund för beslut om nybyggnation.
-Vilka världen tillförs staden
-Skapar det liv i stadsmiljöän
-Arkitektoniskt uttryck
-Klarar projektet sig över tiden
-Hur påverkas helheten
 
måndag den 2 mars 2020
Korpen i Södertälje
Måndagen den 2 mars 2020 hade vi Annelie Dahlgren från Korpen i Södertälje som vår talare.

Korpen i Södertälje är en ideell förening. Korpen startade i Sverige 1948 med aktiviteter i första hand för män, oftast lagsporter. Senare ordnades också aktiviteter för kvinnor exempelvis gymnastik. Annelie har varit engagerad i Korpen i Södertälje sedan 1990. Korpen i Södertälje har två fast anställda, Annelie och Qina och har en mängd ideella ledare för exempelvis Gym, Gruppträning och Vattenpass. Korpen finns etablerad på runt 200 platser i Sverige. Verksamheten i Södertälje har en styrelse på tio personer. Styrelseutvecklingen sker tillsaammans med Sörmlandsidrotten. Korpen i Södertälje har ett nära samarbete med Astra-Zeneca och har tillgång till deras idrottslokaler på förmånliga villkor.
Kommunen bidrar med 200 000 kr årligen och medlemsavgifter och uppdrag gör att verksamheten går runt. Seniorer som är 65+ erbjuds en fri veckas prövapå verksamhet hos Korpen i AstraZenecas lokaler. Korpen satsar på att synas via bl.a FaceBook, Instagram och YouTube.
 
måndag den 24 februari 2020
Telekom 5G mobilnät
Måndagen den 24 februari höll vår medlem Åke Andersson en presentation av hur telekommunikationerna utvecklats över de senast 150 åren.

Åke presenterade utvecklingen från telegrafi över kopparkaplar via telefonens tillkomst på 1880-talet där bl.a L M Ericsson utveclade en telefon för företag och privatpersoner.
Vi fick se bilder från första telefonstationen mitt i Stockholm med sitt telefontorn dit alla luftledningar drogs.
 Sedan följde utvecklingen av mobiltelefoni från MTG, NMT-systemen, GSM, 3G, 4G och 5G.
Vi fick också se de fusioner som skett inom telekombranschen med sammanslagningar av en stor mängd leverantörer. Leverantörer som Ericsson och Nokia med små hemmamarknader är de som klarat sig bäst. Leverantörer med stor hemmamarknad som Siemens, Alcatel och ATT har fått ge upp och fusionerats in i andra bolag. Det som är speciellt för 5 G näten är möjligheten till mycket höga datahastigheter upp mot 1000 Mbit/s och mycket korta svarstider, ned mot 1 millisekund. Åke presenterade också riskerna med strålning från mobiler och mobilnät. I de flesta fall är strålningen långt under rekommenderade gränsvärden.
 Åke har gett oss tillgång till hela hans presentation: Telecom presentation
A
vslutningsvis visade Åke ett klipp från YouTube som visar telekomutvecklinge för Ericsson https://www.youtube.com/watch?v=7xPBs_6BrMY&t=71s
 
måndag den 17 februari 2020
Svenska Afganistankommitten
Måndagen den 17 februari 2020 hade vi Björn-Åke Törnblom och Hans Hansson från Svenska Afganistankommitten på besök.
Björn-Åke är från Sverigeorganisationen med säte i Stockholm och Hans representerar den lokala Södertäljeorganisationen.

Björn-Åke var den som presenterade informationen.
Svenska Afganistankommitten, SAK, bildades 1980 med medlemmar från FN, UD och prominenta politiker. Björn-Åke har bott och verkat 7 år i Afganistan för SAK. Antalet lokalanställda av SAK i Afganistan uppgår till runt 6000 personer. Den internationella delen av SAK i Afganistan uppgår till runt 15 personer, projektledare, ekonomipersonal m.m. Årsbudgeten för SAK ligger på runt 340 miljoner kronor. Bidrag till verksamheten kommer från Världsbanken, donationer och från medlemmarna i Sverige. Afganistan uppskattas ha runt 35 miljoner invånare och en yta på runt 625000 km2. Landet är bergikt och har dålig infrastruktur som vägar. Fokus för SAK är att arbeta lokalt i byar och mindre städer med skolor och hälsovård. För tjugo år sedan hade landet endast 5 utgående internationella linjer. Idag fungerar mobiltelefoner i de flesta städer medan täckningen i ren glesbygd saknas. Runt 18 miljoner mobiltelefoner finns i landet. Halva befolkningen i Afganistan är under 15 år. En dramatisk ökning av barn som går i skolan har skett från runt 500 000 år 2000 till runt 9 miljoner idag. Huvudstaden Kabul har nybyggda flerfamiljshus som påminner om det svenska miljonprogrammet för ett 50-tal år sedan.
Byar styrs av byråd med bara män. Inför ett nytt skolprojekt som SAK vill genomföra tecknas avtal med byrådet om villkoren för att projektet skall bli av. En skolplats som SAK erbjuder kostar runt 640 kr per elev och år. Veckolönen för en barnmorska i en av SAK kliniker år på runt 600 kr.
 
tisdag den 11 februari 2020
Kulturhistoriska Föreningen, Södertälje
Måndagen den 10 februari 2020 hade vi Pia Lillieborg från Kulturhistoriska föreningen  som vår talare


Pia är ordförande i sin förening som har hunnit bli 102 år sedan den bildades 1918.
Grundare av föreningen var Vilhelm Sjöberg, läkare och Torgny Dufwa, konstnär.
1929 hyrde föreningen ett område på Torekällberget på 25 år till priset av 1 kr per år. Föreningen började då flytta äldre byggnader till Torekällberget, bl. a en gammal väderkvarn och Pagelska Gården. Vissa av byggnaderna delades i två delar för att kunna flyttas till Torekällberget.
Föreningen har givit ut ett flertal böcker  om det gamla Södertälje. För medlemmarna anordnas bussresor för att besöka viktiga platser i närområdet.
Föreningen anordnar också föreläsningar och utställningar. Ett medlemskap kostar 220 kr per år i Kulturhistoriska föreningen, Pia delade ut en broschyr om föreningens verksamhet det kommande året.

 
RSS FLÖDE
fredag den 20 mars 2020
The Plastic Trap
 
fredag den 28 februari 2020
Exodus
 
fredag den 21 februari 2020
Scientist, farmer, innovator, Rotarian
 
fredag den 7 februari 2020
More than a library
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: sodertalje-ostra@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotel Skogshöjd
Täppg 15
15121 Södertälje

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Inställt på grund av Coronavirus
2020-03-30 11:45