Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Egoföredrag av Tomas Werner

Måndagen den 6 september 2021
höll vår klubb sitt första fysiska 
möte på 18 månader på grund av 
Covid 19 pandemin. Dagens talare 
 var Tomas Werner.

Tomas Werner är född 1945 i Södertälje och har gått både i Enhetsskolan och på gymnasiet i Södertälje.
Sedan blev det studier på Handelshögskolan med kort avbrott för militärtjänst inom Flottan. Där var han med och utvecklade instruktionsböcker med tecknade illustrationer för Flottan. Efter Handelshögskolan blev det diverse anställningar bl.a på Scania innan han blev Vice VD på ett konsultbolag. Sedan 1991 driver han egen verksamhet. Tomas är gift sedan 1969 och har två söner, en verksam som arkitekt och den andre som militär.
Tomas stora intresse är järnvägar där han är med i flera föreningar, bl.a en i USA. Tomas ansvarar för ett Rotary Norden når rätt medlemmar, både pappersversionen och den digitala versionen