Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veteranpolen i Södertälje

Måndagen den 20 september
2021 hade vi Karin Lindvall från
Veteranpoolen i Södertälje som
vår talare.


Karin Lindvall driver kontoret för
Veteranpoolen i Södertälje
tillsammans med en annan kvinna
sedan 2015. De har också
verksamhet i Nyköping och
Eskilstuna. Totalt har Veteranpoolen
runt 51 kontor i nSverige från
Luleå till Ystad med runt 8000
aktiva veteraner och runt 75 000
kunder, privatkunder, företag och
föreningar. En länk till Karins 
presentation ges här:
Presentation