Sollefteå Nipan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Paul Gerdin

BE THE INSPIRATION

 

Nytillträdde världspresidentens – motto hälsar Dig välkommen till rotaryåret.

 

Med start i september hålls våra möten på Hallstaberget varannan fredag antingen som frukostmöte eller lunchmöte. Hur det blir avgörs av programmakarna. Enstaka kvällsmöten kan också förekomma. Avsikten är att vi skall ha bredd i programmen samt att de gärna får vara framåtsyftande.

Ett ståendenytt inslag i våra möten blir programpunkten ”Tre minuter”. Den organiseras som en stafett. Under dessa minuter framför en medlem sina synpunkter på en engagerande fråga. Ingen diskussion följer.

Sekreteraren kommer att ge veckobreven nytt forum och ny form. De publiceras på Facebook samt berikas med bilder. Hemsidan kommer att aktiveras.

Togoprojektet och evenemanget på Solgården fullföljs. Avsikten är att därutöver genomföra ett angeläget projekt som ger positiv uppmärksamhet. Shelter box är ett förslag som nämnts.

2016 fyllde Sollefteå Nipan Rotary Club i dess äldre form 20 år. 2017 skulle Sollefteå Rotary klubb ha fyllt 80 år.


Genom att vara medlem i vår klubb visar Du att Du ger av Din kunskap och Din tid för att göra vardagen bättre för någon annan. Detta skänker mig glädje och trygghet i mitt uppdrag.