President: Jan Rönnberg

ROTARY SERVING HUMANITY

 

Nytillträdde världspresidentens – John F. Germ – motto hälsar Dig välkommen till rotaryåret 2016/17.

Första mötet hålls på Hallstaberget på kvällen fredag 19:e augusti och rymmer bland annat presidentskifte. Käraste vännen är välkommen med! Du får en särskild kallelse.

Med start 2:a september hålls våra möten på Hallstaberget varannan fredag antingen som frukostmöte eller lunchmöte. Hur det blir avgörs av programmakarna. Enstaka kvällsmöten kan också förekomma. Avsikten är att vi skall ha bredd i programmen samt att de gärna får vara framåtsyftande.

De fredagar vi inte träffas hålls elektroniska möten. Kerstin Franzén ansvarar. Hon kommer att ge oss rotarykunskap.

Ett nytt inslag i våra möten blir programpunkten ”Tre minuter”. Den organiseras som en stafett. Under dessa minuter framför en medlem sina synpunkter på en engagerande fråga. Ingen diskussion följer.

Sekreteraren kommer att ge veckobreven nytt forum och ny form. De publiceras på Facebook samt berikas med bilder. Hemsidan kommer att aktiveras.

Togoprojektet och evenemanget på Solgården fullföljs. Avsikten är att därutöver genomföra ett angeläget projekt som ger positiv uppmärksamhet. Shelter box är ett förslag som nämnts.

2016 fyllde Sollefteå Nipan Rotary Club i dess äldre form 20 år. 2017 skulle Sollefteå Rotary klubb ha fyllt 80 år. Under detta verksamhetsår strävar vi efter att åstadkomma ett 100-årsjubileum.

Styrelsen för året ser ut som följer:

President                          Christer Persson

Tillträdande president  Roland Skarin

Past president                 Paul Gerdin

Sekreterare                     Cecilia Jakobsson

Skattmästare                  Alf Bergkvist

Klubbmästare                 Magnus Edlund

Programmakare            Paul Gerdin och Stefan Karlsson

IT-mästare                       Stefan Ohlsson

Elektronikmästare         Kerstin Franzén

Ledamot                           Ola Asplund

Ledamot                           Bengt Sandström

Genom att vara medlem i vår klubb visar Du att Du ger av Din kunskap och Din tid för att göra vardagen bättre för någon annan. Detta skänker mig glädje och trygghet i mitt uppdrag.

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Hotell Hallstaberget
Hallstaberget
88135 Sollefteå

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart