Sollentuna-Tureberg
STOCKHOLMS VÄSTRA

.
Välkommen att besöka våra lunchmöten tisdagar 12:00 -13:15 (fysiska möten),
(12:30 -13:15 Zoom).
Träffa trevliga människor med många olika yrken, skapa kontakter och och lyssna på intressanta föredrag.tisdag den 21 september 2021
"Hur dimensioneras Nya Slussen för nya havsnivåer?"
Vår förre president Reigun berättar om hur Nya Slussen-projektet kvalitetskontrollerades.
Detta möte är ett fysisk  möte. Det blir ingen Zoomsändning.
 
tisdag den 28 september 2021
Om flyg: "Mitt himmelska liv"
Keijo berättar kortfattat om mäniskans ideer och  ansträngningar under historien  för att få se jorden uppifrån. Alltifrån Leonardi da Vinci till dagens flyg. Keijo kommer också att, i bild och tal, redovisa sina egna upplevelser som privatflygare.

Detta möte är ett fysisk  möte. Det blir ingen Zoomsändning.
 
tisdag den 5 oktober 2021
Medlemsmöte

Möte där vår klubs medlemmar kan diskutera och ge ge sina synpunkter i klubbärenden såsom angelägna projekt, föredrag, studiebesök m.m.

 

Detta möte är ett fysisk  möte. Det blir ingen Zoomsändning.

 

 
tisdag den 12 oktober 2021
"Om länderna i Central-Afrika"
Börje redovisar sina erfarenheter från att ha varit samordningsansvarig för det svenska biståndet till sex länder i Central-Afrika.

Detta möte är ett fysisk  möte. Det blir ingen Zoomsändning.
 
tisdag den 19 oktober 2021
Program kommer senare
Program kommer senare

Klicka här för att delta via Zoom, länken aktiv från 12:30
 
tisdag den 26 oktober 2021
”Program kommer senare”
Program kommer senare.

Klicka här för att delta via Zoom, länken aktiv från 12:30.
 
tisdag den 2 november 2021
Om "Den kommande Nya Världsordningen"

"Den kommande Nya Världsordningen” . Forskaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet ger sin syn på hur relationerna mellan USA, Kina, EU, Ryssland samt den islamska världen  kan tänkas utvecklas. Läs gärna Anders debattartikel i SvD från den 1 september 2021 som bifogas. 210901 SvD-artikel om Afghanistan.pdf


Klicka här för att delta via Zoom, länken aktiv från 12:30.
 
tisdag den 9 november 2021
"Om Syd-Afrika: Historik och framtid"


Detta möte är ett fysisk  möte. Det blir ingen Zoomsändning.
 
tisdag den 16 november 2021
”Program kommer senare”
Program kommer senare

Klicka här för att delta via Zoom, länken aktiv från 12:30
 
tisdag den 23 november 2021
Om mångmiljardprojektet "Förbifart Stockholm"

Vår klubbkamrat Bo Hansson är bl.a. verksam som föreläsare/utbildare inom området "Offentlig upphandling och projektstyrning". Bo har lovat ge sin syn på mångmiljardprojektet "Förbifart Stockholm" som ursprungligen budgeterades till ca 25 miljarder SEK och nu är upp i ca 37 miljareder SEK.

Detta möte är ett fysiskt möte. Det blir ingen Zoomsändning.

 

 

torsdag den 9 september 2021
Hur gör jag för att bli medlem i Rotary
På Rotary International finns jättemycket information om vad Rotary erbjuder och hur man kan bli medlem. Klicka här för att läsa mer
                                                                                                         
 
tisdag den 8 juni 2021
Medlemmar i Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb
Medlemmar i Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb
                                                                                                         
 
torsdag den 16 april 2020
Instruktion för att dela skärm och ljud i Zoom
Instruktion för dela skärm i ett nytt fönster

Instruktion för dela ljud i ett nytt fönster

Tips om att dela Powerpointpresentation
                                                                                                         
 
torsdag den 2 april 2020
OH-bilder mm från lunchföredragen
Här finns OH-bilder mm som presenterats på mötena.
                                                                                                         
 
torsdag den 3 oktober 2019
Info till föreläsare

Ett informationsblad som man kan skicka till föreläsare och andra intresserade, med information om vår klubb, våra mötestider, mm
                                                                                                         
 
lördag den 10 september 2016
What is Rotary
Uppfriskande modern och rolig tecknad film om Rotary
                                                                                                         
 
tisdag den 3 maj 2016
Rapporter från lagrådet
Samlade rapporter, senaste uppdatering 3 maj 2016.
                                                                                                         
 
måndag den 28 september 2015
Klubbpresentation
Information om Sollentuna och om vår klubb. Printa gärna ut och dela med dig, eller berätta om oss när du besöker andra klubbar
                                                                                                         
 
onsdag den 5 augusti 2015
Rotarys Ungdomsutbyte
Information om Rotarys ungdomsutbyte
                                                                                                         
 
fredag den 12 juni 2015
Klubbens fina standar
Överlämna gärna vårt standar när du besöker andra klubbar!
                                                                                                         
 
torsdag den 11 juni 2015
Klubbens 35- och 40-årsjubileum
4 juni 2013 firade vi 35 år och 12 juni 2018 firade vi 40-årsjubileum. Det  gjordes historiska tillbakablickar och vi fick höra mycket intressant om vår klubb. Allt spelades in vid 35-årsjubileet
                                                                                                         
 
onsdag den 10 juni 2015
Besök Rotarys e-klubb
Om du inte har möjlighet att närvara vid ett vanligt Rotarymöte, kan du istället besöka Rotarys e-klubb
                                                                                                         
 
torsdag den 4 juni 2015
Dokumentation från årsmöten

Här finns årsmöteshandlingar samlade för de senaste åren: Dagordning, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll mm