Klubbmöte 2017-06-16


Tillträdande president Bertil Nilssson och avgående president Eva Grönqvist

 

Utdelning av PHF-utmärkelse i Solna Haga Rotaryklubb

Solna Haga Rotaryklubb har belönat en av sina medlemmar Eva Grönqvist för förtjänstfulla insatser i Rotary och för dess medlemmar. I motiveringen för utmärkelsen framgår bl a följande;

Eva som blev medlem i klubben 2011 visade snabbt att hon var en medlem att räkna med. Hon blev snabbt invald i klubbens styrelse och har jobbat mycket aktivt med rekrytering av nya medlemmar. Hon har fördjupat klubbens image och styrka och bättre kontakter mellan medlemmar genom att som president ge mera utrymme för mingeltid före klubbmötena. Hon har kraftigt utvecklat yrkestjänsten i klubben bl a genom sina erfarenheter som näringslivssamordnare i Solna Stad. Eva utstrålar mycket glädje och med en positiv inställning till människor har hon generellt utvecklat arbetet i klubben.

Past presidenten Hans-Olov Möller överlämnade utmärkelsen i samband med ett klubbmöte i juni.

 

 

Klubbmöte 2017-06-09

På Solna Hagas klubbmöte idag höll vår medlem Serbaz Shali sitt Ego föredrag. Vi fick en inblick i Serbaz uppväxt i Bagdad med kloka föräldrar och en stor syskonskara - alla mycket stolta kurder!
För att undvika sitt inträde som soldat i kriget mellan Iran och Irak tog Serbaz, tillsammans med sin flickvän, beslutet att fly. Flykten genom Iran, Turkiet, Östtyskland slutade av en ren tillfällighet i Sverige vilket Serbaz aldrig har ångrat - efter 32 år i Sverige är han en stolt svensk/kurd! Genom en envishet, målmedvetenhet och en stor dos drivkraft har Serbaz studerat på högskolenivå, arbetat först som tolk och sedan som chef för flera stora postterminaler i Sverige. För några veckor sedan är det en nytt chefsuppdrag som gäller på Brand Factory, mot nya utmaningar....
Vi tackar Serbaz för ett mycket inspirerande föredrag

Klubbmöte 2017-06-02

Son och far Boestam, Michael och Lars

President Eva Grönqvist lät Lars Boestam säga några ord.  

Denne hade nämligen aviserat att han funnit tiden mogen att lämna den klubb som han hade varit med om att starta 1985. I själva verket hade han varit medlem i Rotary i 49 år, de första åren i Sundsvall, och varit president både i Sundsvall och i Solna-Haga, och han hade – enligt egen uppfattning oförtjänt – fått motta en PHF-utmärkelse. Själv betraktade han det som en ära att få vara med, och han hade satt stort värde på de kunskaper som föredragsverksamheten förmedlat och på det kamratskap som medlemmarna i klubbarna ställt upp med. Det här var nu hans sista besök i klubben som medlem men han hoppades att någon gång kunna få återkomma som gäst till sin son. Presidenten tackade för hans mångåriga bidrag till Rotary och önskade honom välkommen åter, och vi alla gav honom en varm applåd.
Klubbmöte 2017-05-19

Arion Chryssafis,ordförande i socialnämnden i Solna, talade under rubriken ”Solnas förebyggande och stödjande sociala arbete” främst om åtgärder för vuxna med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning. Ytterst har socialtjänsten ansvar för vård och behandling, boende, sysselsättning, ekonomiskt bistånd och familjerådgivning. Tvångsvård enligt LVM (lag om vård av missbrukare) eller LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) är sällsynt.

Solnas heltäckande insatser omfattar klientstyrd öppenvård och uppsökande verksamhet. I öppenvården (utan registrering) ges råd och stöd av behandlare, som kan föreslå motivationsprogram och även hjälpa anhöriga till missbrukare (medberoende). Boendestöd kan vara pedagogiskt (att lära sig bo) och praktiskt (träningslägenhet); hyresrådgivning kan ges till den som förlorat sitt boende. Daglig sysselsättning erbjuds alla, bl.a. genom arbetsmarknadsenhetens tvätteri, klottersanering, skyltgrupp och park/naturgrupp. SolnaFixarna är ett socialt tjänsteföretag (kommunens första) som ska integrera dem som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Aktivitetshuset Östervägen driver kaférörelse – ett besök rekommenderas!

 Klubbmöte 2017-05-12


Dan Sundblad

hade som nybliven rektor besökt klubben för ca tre år sedan, tre händelserika år då antalet elever ökat från 680 till 760 och personalen från 70 till 80 personer. 20% av eleverna kommer från Solna, 80% från andra kommuner. 50% av eleverna har utländsk bakgrund. Solna gymnasium är överlägset största idrottsgymnasiet i Stockholm med sju eller åtta grenar (snart ev. nio): basket, fotboll, fäktning, innebandy, ishockey (med en tredjedel flickor), konståkning (en enda pojke), simning och volleyboll samt, eventuellt från 2018, amerikansk fotboll. Samarbetet med AIK och andra idrottsföreningar är utvecklat.

Presidenten erinrade om ett aktuellt 50-årsjubileum, nämligen Kaknästornets, men vad var det mot en i veckan timad 90-årsdag: hon bjöd Per-Eric Engvall att stiga fram. Han var visserligen ung som medlem i vår klubb men rotarian sen länge – han höll sitt första Rotary-föredrag i december 1951 – och han hade alltjämt mycket att tillföra klubben. Han uppvaktades med bidrag till End Polio Now och med en Rotary-cava, som också den gav bidrag till utrotningen av polio, samt med sång och hurrarop. Fru Fortuna sällade sig till gratulanterna, då dragningen i vinlotteriet förrättades.

Klubbmöte 2017-05-05

 

Agneta Falk, vår färgstarka nya medlem, höll sitt Ego-föredrag denna soliga vårdag på Hotell Park Inn i Solna. Vi fick ta del av Agnetas innehållsrikt liv med många möten och resor! Hjalmar Gullberg, Dag Hammarskjöld, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustav och en prinsessa i Nepal var några av personerna som Agneta haft förmånen att få träffa. Som dietist och husmor har Agneta varit spindeln i nätet under många event och konferenser och som skribent på ett flertal veckotidningar har yrkeslivet varit mycket stimulerande. På grund av makens arbetsuppdrag har Agneta bott många år utomlands bl a på Gran Canaria och i London.

 


Klubbmöte 2017-04-28
Armando Osses är en av våra nya medlemmar, i fredags höll han sitt Ego-föredrag. Vi fick ta del av Armandos bakgrund från Chile och Argentina;mat, fotboll, familj, samhälle och hur pappans politiska engagemang gjorde att familjen kom till Sverige som politiska flyktingar efter militärkuppen i Chile 1973.
Armando har tagit Sverige till sitt hjärta och är stolt över att vara medlem i Rotary, en organisation som gör skillnad till det bättre för många människor. I sitt yrkesliv arbetar Armando med Arbetsmarknadsfrågor.


Klubbmöte 2017-04-21

Presidenten bad Eva Hallengren Lind  och Agneta Gilstig-Forshell att stiga fram för att ta emot utmärkelser för genomgången ledarskapsutbildning (RLI). Agneta rekommenderade att flera skulle söka utbildningen som hon tyckte var bra.

Vilken energi och inspiration! Vid dagens möte i Solna Haga gästades vi av UF-företaget Crediflex UF från Solna Gymnasium som på 5 minuter berättade om sitt arbete att starta, driva och avsluta ett företag, en del av skolarbetet under det sista gymnasieåret! Så fina ungdomar????


Presidenten överlämnade scenen åt Anette Berg att samtala med bloggaren m.m. Dagny Carlsson, som hade medgett att intervjun skulle spelas in för att senare göras tillgänglig per pod. Här återges endast några nyckelrepliker. 

-       Varför hade Dagny vid en ålder av 100 år börjat blogga? Jo hon hade haft en dator och tyckt att något skulle den användas till. Varför skulle inte hon lika väl som Carl Bildt kunna blogga? - Det hade gjort henne till ”kändis” men kändisskapet ”gjorde inte ont”. Nu slapp hon sitta ensam och uggla (hon har ett par miljoner följare i alla åldrar). Varje människa har en skyldighet att följa med och säga sin mening och att bry sig om sina medmänniskor.

-       Får hon betalt för att blogga? Nej hon betalar för att blogga.

-       Hon hade medverkat i filmen ”101-åringen...” - hur var det? Det var en ny erfarenhet men inte särskilt glamoröst. Det var mest att vänta och frysa...

-       Om hon fick leva om livet... Då skulle hon utbilda sig till pedagog! Hon hade fått jobba med sådant som hon inte tyckte om, först med bokföring och liknande och sedan, under 1930-talets depression, med att sy kragar... Hennes man hade bevakat henne som en hök men hon rymde och skaffade sig en utbildning inom konfektion, men den industrin gick i graven... Som 50-åring fick hon jobb som privatsekreterare och sedan räknade hon ut pensioner på försäkringskassan tills hon själv blev pensionär vid 63, men då tog hon vikariat på trafiksäkerhetsverket tills det flyttade till Borlänge.

-       Hon hade småningom träffat en ny man ”genom att ställa sig till påseende på Gröna Lund”, och där hade kommit en humoristisk man som tyckte om att dansa... Men några barn hade de aldrig fått.

-       Till dagens ungdomar ville hon säga: ta vara på era möjligheter i skolan – utbildning är A och O! Viktigast av allt är att arbeta och försörja sig och att tänka på andra! Och man ska inte ”gamla till sig” utan passa på att göra det man vill – säg aldrig ”jag är för gammal”!

Presidenten tackade Dagny Carlsson, som i nästa månad fyller 105 år, dels med traditionellt bevis på poliovaccin för tio barn, dels med en flaska av något slag till födelsedagsfesten; hon tackade även Anette Berg för samtalsledningen; och vi alla tackade båda med en varm applåd.

 


Klubbmöte 2017-04-07

Ordet överlämnades till Claes Rydevik att tala under rubriken ”Tandläkare med uppdrag i Kenya för Rotary Läkarbank”.

Han berättade att han efter 35 år som tandläkare 2013 började resa ut som volontär. Organisationen hade startats 1988 och bedriver i samarbete med landets hälsomyndigheter ett omfattande arbete i Kenya utformat som s.k. jeep-linjer för att kunna nå en befolkning om ca 200 000 människor i avlägset belägna landsdelar med såväl förebyggande insatser som behandling. Utan fasta kliniker klarar man av 35 000 patientbesök per år och 15 000 tandläkaringrepp, allt på en budget om 5 mkr. Volontärer får ingen lön (bara resa och traktamente) medan lokalanställda medarbetare rekryteras, utbildas och anställs. De senare utgör f.ö. en av de stora glädjekällorna då de vetgirigt och entusiastiskt och snabbt lär sig nya ting och blir en värdefull tillgång i verksamheten, men självklart är den hjälp man kan ge sina patienter, oavsett om det handlar om malaria, HIV/aids, hudsjukdomar förorsakade av parasiter, eller lyckade ingrepp för att råda bot på tandproblem av olika slag den allra största glädjekällan.

 

 

Lights Out UF utgörs av fem elever (fyra killar – en frånvarande – och en tjej ) som berättade om sina erfarenheter av att starta och driva ett företag, att sköta ekonomin och, inte minst, att tala inför publik. Deras produkt – exklusiva ljus med ett annorlunda brinnsätt – lämpar sig för utomhusbruk sena vår- och sommarkvällar. De hade haft klubbens president Eva Grönqvist som rådgivare. De tackades med en applåd och fick efter mötet ett säljtillfälle.

Klubbmöte 2017-03-31

Så intressant och engagerande föredrag av departementssekreteraren Emy Wängborg från Utrikesdepartementet som berättade om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd!
Föredraget stimulerade till många frågor och kommentarer.
Vår äldste medlem Per-Eric Engvall berättade att han under en period i Illinois 1953 hade blivit vald till generalsekreterare i ”Little United Nations” därför att han var svensk – Dag Hammarskjöld hade ju valts till FN:s generalsekreterare – och att han i den rollen hade fått äran att vara bordskavaljer åt Eleanor Roosevelt, som varit inte bara presidenthustru och First Lady utan även spelat en viktig roll i FN:s arbete med att formulera Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Historiens vingslag!

Vi tackar Emy för ett utmärkt och lärorikt föredrag!

Uppskattat besök av Refined UF i Solna Haga!
Vi är så imponerade av detta fina gäng ungdomar som genom Ung Företagsamhet i Solna Gymnasium lärt sig att driva företag!
Refined UF utgörs av ekonomielever (fyra tjejer och en kille) som tillverkar och marknadsför hudvårdsprodukter för både kvinnor och män. Mot bakgrund av en marknad som översvämmas av dyra och dåliga produkter är affärsidén att egen-producera oljor och krämer med naturliga ingredienser som kan passa alla.
Huvudsyftet är att utvecklas som individer och entreprenörer, kunskaper för livet!Klubbmöte 2017-03-24

Veckans föredragshållare Lars G. Soldéus som under rubriken ”Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar” presenterade mycket intressant 30-årig forskning på 25 minuter.

Hans perspektiv var flerhundraårigt, alltifrån skråväsendets tid då Stockholms Fiskköpareämbete (1636-1847) reglerade allt som hade med leveransen av levande fisk till staden att göra. Som mest fanns det 80 fiskare med familjer som hade leveransskyldighet kombinerad med ensamrätt att sälja levande fisk.

Inne i Stockholm skedde kommersen vid fiskaretorgen, äldst det vid Slussen, därefter det vid Helgeandsholmen (Strömparterren), Det var där man fann de s.k. sumprunkarna som såg till att fisken nåddes av strömmande vatten, vilket var viktigt för att hålla den fräsch. Epoken fiskhandel vid Stockholms kajer gick i graven 1954 när tunnelbanan skulle byggas.
Klubbmöte 2017-03-17

Vid fredagens klubbmöte, då Ingvar Spanne presiderade, fick vi ta del av vår egna medlem Anna Norins intressanta ego- föredrag. Anna med bakgrund inom idrott och arbete inom bankvärlden startade år 2016 det egna företaget "Engaging Business Stockholm AB" som hon numera driver. Genom sitt arbete hjälper hon företag att skapa engagemang hos medarbetare och den metod som används för att nå dit bygger på spel. Det som engagerar i spel är bl.a. möjligheten att göra meningsfulla va...l och få direkt feed-back (en dopamin-loop) och den konstanta utmaningen. Drivkrafter är bl.a. möjligheten att bemästra något (mastery), mening, samhörighet eller gemenskap, och frihet (resultatpåverkan). Dessa faktorer sammantagna bidrar till att skapa flow: tid och rum försvinner och man uppslukas av det man gör.
Med hjälp av gamification och micro-learning (korta, lättförståeliga kunskapsinjektioner i stället för ”korvstoppning”) tar man vara på de anställdas inre drivkrafter för att främja företagets mål.


Klubbmöte 2017-03-10

 

Föredragshållaren Åsa Högman, välkänd av klubben som exekutör av vårt lokala biståndsprojekt, stödet till sjukhuskyrkan vid Karolinska sjukhuset, berättade att verksamheten bedrivs av fem personer/tjänster. Två finansieras av Solna församling och en av Stockholms frikyrkoråd. Till dessa kommer en syrisk-ortodox präst, en muslimsk koordinator och en buddhistisk medarbetare.

 

KS har stor personalomsättning, varför mycket tid ägnas åt att internt informera om sjukhuskyrkans existens och vad den kan hjälpa till med i kontakterna med patienter. Samtalen kan handla om allt från triviala ting till existentiella frågor och sker på patientens villkor oberoende av trosriktning.

 

Sjukvården har skyldighet att tänka också på närstående, och här kommer klubbens bidrag väl till pass. När resurserna är knappa kan också en liten gåva innebära en ljuspunkt, t.ex. för de barn till en cancersjuk förälder som kunde få några leksaker eller bidrag till en sommarlovsvistelse.

 

Åsa Johansson Stridh underströk betydelsen också av små gåvor för den som lever på marginalen ekonomiskt sett.

 

 


Klubbmöte 2017-03-03
Klubbmöte 2017-02-24Klubbmöte 2017-02-17

Magnus Nilsson, som driver bloggen Frihandelsbloggen.se på uppdrag av Företagarna och av eget intresse, berättade om vad som händer inom detta aktuella område.
Denne började med att presentera sig själv som journalist, förlagsredaktör och PR-konsult samt som kommunpolitiker (M) i Solna, där han bl.a. är vice ordf. i tekniska nämnden.
 
På frågan om vad man behöver hålla lite extra koll på framöver, svarade han utan att tveka att Brexit är viktigt för oss i Sverige och att försöka förstå vad Donald Trumph vill inom området.
Såväl ordinarie president Eva Grönqvist som vice president Anders Hägg var förhindrade idag. Gunnar Lidman fick träda in som president för dagen.

 

Klubbmöte 2017-02-10

 

Idag hade vi glädjen att välja in Agneta Falk som ny medlem i vår trevliga klubb. Agneta introducerades av Eva Hallengren Lind.
Välkommen Agneta

På vårt klubbmöte idag gästades vi av Amelia Adamo. På temat "Mappiegenerationen - vi som aldrig lägger av" fick vi ta del av Amelias syn på 40talist generationens syn på livet, olika behov, vilja till nya utmaningar och tankar om livet i stort som smått. Genom sitt arbete med olika tidningar för kvinnor har Amelia under många år fångat upp kvinnors intressen och behov. Att tidningen M under 10 år har samlat in ca 10 miljoner kronor till olika stödprojekt i världen imponerar stort på oss i Rotary. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vi bugar och tackar för ett mycket inspirerande och medmänskligt föredrag.

 

 

Klubbmöte 2017-02-03

 

 Torbjörn Trångteg, själv e-klubbmedlem, berättade (på begäran) kort hur en sådan klubb fungerar. Den har medlemmar både inom och utom landet och ett möte med föredrag på nätet per månad; deltagande verifieras med kommentar till föredraget samt inbetalning av bidrag till beslutat projekt. Sitt eget anförande hade han gett rubriken ”Blir man friskare av att vara med i Rotary?  Det enkla svaret är ”Ja” men den metoden ensam garanterar inte ett långt friskt liv: flera livsstilsfaktorer samverkar och en av dem är social gemenskap, där Rotary-medlemskapet är en del. 

Klubbmöte 2017-01-27

 

Egoföredrag

 Susana Evelin Torres berättade om sitt födelseland Bolivia och sin familj. 

Hon studenten 1992 och tänkte bli arkitekt men övergav planerna när hon som ”kärleksinvandrare” kom till Sverige och Luleå 1994; här var det svårt att fortsätta studierna, och arkitekturen var inte inspirerande. I stället blev det SFI och ekonomi och datorer och praktik i Barcelona (2003) och Dublin (2004). Åter i Sverige 2005 upptäckte hon genom arbetet på Colombias konsulat att hon hade tillägnat sig svensk förkärlek för ordning och reda, gick vidare till TDC (2006) och till Ericsson (2007) som processutvecklare... En förutsättning för integration och karriär har varit att skapa nätverk och att inte vara rädd för att fråga! Med den lärdomen har hon 2016 sadlat om för att som social entreprenör på heltid ägna sig åt integration, ett arbete som inte ger lika mycket pekuniärt men desto mer rent mänskligt. Nu kan hon ägna mycket tid åt sina döttrar Isabel och Nova.