KLUBBENS HISTORIA

VÅR HISTORIA

Nedanstående berättelse skrevs 1996/97 av dåvarande charterpresident Inge Carlström som en introduktion av Sölvesborg - Listers Rotaryklubb till framför allt nya medlemmar. Vi skall vara stolta över vår historia och bakgrund som vi bär med oss. En del av oss har varit med på hela resan men andra känner inte till den. Nu etsar vi fast den på vår hemsida som en del av vår själ. (Enstaka meningar/ord har redigerats något av undertecknad men inte "storyn")

 

En viktig symbol i de flesta föreningar är ordförandeklubban. Inte sällan har den en intressant historia; så även vår. Efter historiebeskrivningen har jag lagt in en faksimil av gåvobrev från Sölvesborgs Rotaryklubb som skänkte oss vår klubba under charterfesten i Listerkyrkan 23 september 1996.

 

Robert Petersson

President 2017/18

 

INTRODUKTION AV SÖLVESBORG-LISTERS ROTARYKLUBB

Sölvesborg - Listers Rotaryklubb har sitt ursprung från klubben i Sölvesborg. En grupp medlemmar där hade svårt att komma till medlemsmötena som hölls fredagar kl 12.00. Ändrade arbetsförhållanden i gruppen hade ställt frågan på sin spets. Man stod inför valen att gå ur Rotary helt eller att hitta en kreativ lösning. Gruppen valde det sista och beslöt att bilda ytterligare en klubb i Sölvesborgs kommun; Sölvesborg - Lister Rotaryklubb.

 

Ett av de viktigaste kraven var att klubben skulle ha kvällsmöten. Dåvarande DG Thor Widell var mycket positiv till förslaget och gav värdefullt stöd i starten, inte minst genom hans närvaro vid flera planeringsmöten.

 

När det nu skulle bildas en helt ny klubb sågs också chansen att rekrytera nya medlemmar efter ett för tiden något annorlunda mönster än det traditionella. I samråd med guvernören beslöt man…

 

  • … att sträva efter så jämn könsfördelning som möjligt
  • … att försöka låta yrkesrepresentationen försöka spegla bygden. Detta innebar att yrkesutövare för en del fria yrken som sparsamt varit representerade i Rotary tidigare inbjöds till medlemskap
  • … att genom aktivt arbete visa på Rotarys ideal

 

Den 12 april 1996 antogs klubben formellt och det hölls en charterfest 23 september i Listerkyrkan.

 

En av grundprinciperna för klubben var att samtliga skulle delta i någon aktivitet. Tre intresseområden mutades in för 1996/97.

 

  1. Lokala ungdomsfrågor
  2. Lokala miljöfrågor
  3. Lokala kulturfrågor

 

Klubben hade sin hemvist på Hanöhus under många år och under somrarna höll klubben till på Hälleviks havsbad. Mötestiden var kl 19.00.

 

Under det första året fanns en grundläggande ambition att skapa en så trivsam kamratatmosfär som möjligt. Målet var att detta sedan skulle vara ett verkligt signum för klubben. Mottot var: Vi skall bry oss om varandra och ge varandra tid.

 

Under det första året fanns naturligt nog en nybyggarentusiasm. Den nya klubben räknade in hela 11 nya medlemmar första året.

 

Inge Carlström

Charterpresident 1996/97, ordförande i kommittén för medlemsutveckling 1997/98 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Sölvesborgs golfkrog
Ljunganabbevägen 149
294 91 Sölvesborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Yrkesutmärkelsen
2019-05-27 11:45