President: Robert Petersson

 

  Kära Rotarianer och andra besökare! 

   Första nattfrosten har gjort entré och vi har ställt om våra klockor och sinnen mot vinter. Det innebär också att det är snart dags för vårt årsmöte som i år är bokat den 11 december hos Dagmars. Vi kommer också att samlas kring familjen Knutssons julbord direkt efter årsmötet. 

Vårt svenska julbord står för så mycket mer än mat. Det är då vi slänger av oss vardagens stoj och ägnar en stund av särskild gemenskap. Som tidigare år ser vi gärna att du tar med din respektive eller någon annan kär vän som du vill dela vår gemenskap med.  

 Priset för julbordet är ännu inte klar. Så snart vi vet skickar vi ut information och vi behöver också veta om du kommer och om du har sällskap med dig.

 

 Årsmötet kommer att innehålla sedvanliga punkter men styrelsen kommer också att yrka på förändringar av våra stadgar. Den nya stadgan är en rekommendation från Rotary centralt. Tanken är att den skall vara mer lättläst och med ett "modernare" språk som är lättare att ta till sig för alla. Dessutom har det gjorts en hel del ändringar/lättnader i Rotarys regelverk vilket också reflekteras i de nya stadgarna. Här följer en länk som leder dig till både den nya och gamla skrivningen. Klicka på respektive dokument så får du upp dem på din skärm.

https://www.rotary.se/ClubAdmin/admin/my-club/documents/ 

 

Några kommentarer från "Vår Klubb"-möte 9 oktober

Det är nu formellt klubbat att våra ordinarie mötestider är 2:a och 4:e måndagen var månad klockan 18.30 - 20.00.

Styrelsens förslag om handlingsplan innevarande år gicks också igenom och vann gehör. Som jag tidigare berättat handlar den om nysatsningar kring vår ungdomsverksamhet, fortsatt satsning på våra "nya svenskar" men nu mer integrationsinriktat än tidigare. Vi kommer också att öka vårt stöd till Rotarys centrala fonder, inte minst till TRF. Vi fortsätter också med gamla "beprövade" kort, t ex Yrkesutmärkelsen. Du hålls informerad med mer detaljer på våra möten.

Medlemsrekrytering är också ett prioriterat område. Här vädjar till var och en att tänka till och inventera era kontakter. Vi måste ha ett inflöde till klubben. En grupp yrkesverksamma medlemmar, säg från 40 år uppåt hade vitaliserat klubben. Dessutom behöver vi komplettera med nya som kan vitalisera vårt arbete och ge ny näring åt oss. 

 

Vår historia

 

En gammal chef på Tarkett uttryckte sig klokt en gång med anledning av att det fanns motstånd i fabriken att införa sk "klick-fogar" på trägolv (limfri hopsättning). För 20 år sedan fanns ett stort motstånd mot detta inom många läger som menade att "det kommer aldrig att gau". Vår chef sa då: "Vår erfarenhet och historia skall inte vara en bromskloss - den skall vara ett underlag för förbättringar". Det är något som jag försöker följa. "Det mesta är ännu ogjort" är ett annat uttryck.  

 

Jag har lagt upp ett dokument som under fliken "Om Klubben - Historia" som Inge Carlström skrev 1996/97, se https://www.rotary.se/solvesborg-lister/about-us/history/  Vi skall vara stolta över vår historia och använda den som vårt avstamp för att fortsätta vårt arbete med kontinuerliga förbättringar och följsamhet mot omvärlden. 

 

Robert Petersson
President

 

 

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: Sbglisterrotary@gmail.com


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Dagmars Hamnkrog
Strandvägen 13
294 72 Sölvesborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Yrkesutmärkelsen
2017-11-27 18:30