Stenungsund
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Stenungsunds Rotaryklubb bildades den 4:e april 1966 med Kungälvs-klubben som fadder. Antalet medlemmar var 24 vid start, alla från olika strikta klassifikationer i samhället. Klubbens första president hette Evert Johansson. Det bestämdes att klubben skulle ha medlemmar från Stenungsund, Tjörn, östra Orust Morlanda kommun och Jörlanda socken. Ursprunglig mötesdag var måndag kl 12.15.

Samma år som klubben startades stod Stenungsund inför en stor expansion. Vattenfall startade på 1950-talet och under 1960-talet startade petrokemin upp sina anläggningar och fabriker. I deras kölvatten föddes många entreprenörer, några finns fortfarande kvar bl.a. Konstruktionssvets. Samhället expanderade snabbt, bostäder och skolor skulle byggas, och ett stort handelscenter, Stenungs Torg. Domus var den första byggnaden på blivande Stenungs Torg och invigdes 27 juni 1967. Vi var ett ungt samhälle, medelåldern hade genom inflyttningen blivit 29 år. 1952 var innevånareantalet 4 700, idag är siffran run 25 000.

Några viktiga årtal för Stenungsund:
-1952 Bildades Stenungsunds kommun (Norum, Ödsmål, Ucklum)
-1944 Bandfabriken
-
1953 Centralskolan invigs, med överlärare Fritz Kåremar.
-
1955 Första sprängskottet för Vattenfalls anläggning.
-
1959 Beslut i Regeringen att petrokemin skulle byggas i Stenungsund.
-
1960 Tjörnbron invigs.
-
1963 Fabriksstart Esso, Modo och Unifos.
-
1963 Tjörn runt startar med fyra båtar.
-
1964 Gustav VI Adolf inviger Esso.
-
1968 Tallåsen invigs.
-1970 Stenungs Torg invigs

-
1971 Jörlanda införlivas i kommunen.
-
1976 Gymnasiet, Sundahallen och Kommunhuset invigs.
-
1980 Almöbron rasar.
-1981 Nya bron invigs av Kung Karl XVI Gustav.
-
1992 Invaldes de första kvinnorna i klubben.


Nu lite om vår klubbs verksamhet.

SEGLARSKOLAN. Under 2015 firades 20 år jubileum i Seglarskolan. Från början anordnades seglarskola i anslutning till Tjörn Runt. 10 deltagare från Norden, övriga Västeuropa samt Östeuropa. Deltagarna inkvarterades hos Rotaryfamiljer med massor av aktiviteter under vistelsen. Från 2007 startade seglarskola för barn med funktionshinder, så under 2016 firar vi 10-årsjubiléum. Vår nya båt Rotariana överlämnades till seglarklubben den 20:e maj 2016, dagen före klubbes jubiléumsfest.

Stipendieverksamheten. Det första stipendiet delades ut 1991. Stipendiet riktar sig till elever på Nösnäsgymnasiet. Varje år utdelas två stipendier, ett för student vid studieförberedande program och ett för student vid yrkesförberedande program. Huvudkriterierna är att ha goda studieresultat och vara en god kamrat och föredöme för andra studenter.

Stenungsund RK har stått fadder till att två Rotaryklubbar. 1984 bildades Ljungskileklubben och 1993 bildades Orust Rotaryklubb. Försök att bilda en klubb på Tjörn har gjorts men misslyckats.

Stenungsunds Rotaryklubb har lyckas fånga den röda tråden för framgång med många bra föredrag och genom att engagera de nya medlemmarna tidigt att aktivt arbeta i de olika kommitéerna. Närvaron är god och vi lyckas ligga på den övre delen i distriktet.

Ett roligt minne noterat från ett protokoll: KUNGEN
Rotarys högsta beskyddare är Kungen. ”KUNGEN KOMMER LÖD FÄLTROPET”, året var 1974. Lite oro spreds i klubben. Bertil Brattgård som var president frågade lite oroligt. Hur tilltalar man honom: Rotarybroder, Carl-Gustav, Kung Carl du unge hjälte eller enbart Kungen? Ja, dagen kom, den 2:e september 1974 med 90% närvaro. Uppsträckta, välkammade och lite högtidliga stod vi där som det anstår när Konungen kommer på besök. Kungen var helt säkert inte riktigt underrättad om att ett kort besök hos Rotaryklubben var inlagt. Detta gjorde också att hans tal eller kommentar var kort. Hans kommentar var” Jasså, här sitter ni och äter”. Han önskade med säkerhet ha varit mer förberedd.


Stenungsund Rotaryklubb har framtid framför sig. Klubben för en mycket expansiv tillvaro med god medlemsrekrytering. En stark föryngring har skett, vilket bådar gott för framtiden.

 

En sammanfattning av klubbens historia framförd vid klubbens 50-årsjubiléum.