Stenungsund
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Årsmöte

Tidpunkt:
Adress: Stenungsbaden Yacht Club Hotel Södra Stenungsön 106 444 48 Stenungsund


Dags för Rotarys årsmöte

DAGORDNING

§1. Mötets öppnande

§2 Mötets beslutsmässighet

§3. Mötets sammankallande

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§6. Godkännande av dagordningen

§7. Verksamhetsberättelsen 2020-2021

Vår sekreterare Marie-Louise Bergqvist har mailat ut alla handlingar till medlemmarna

Handlingar har mailats till alla medlemmar 15 november.


Varmt välkomna!