Stockholm City Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA


Varmt välkommen till Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb. Våra möten hålls tisdagar kl. 7.15-8.30.

Nu hålls våra möten som vanligt igen på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. Liksom tidigare intar vi frukost tillsammans i vår egen del i frukostmatsalen. Var och en betalar 100 kr per person vid entrén till matsalen med frukostbuffé. Efter frukosten går vi upp till ett konferensrum där vi håller vårt möte. 

Vi fortsätter att hålla avstånd till varandra, att ha god handhygien och att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. 

I vår klubb träffas vi och lär av varandra. Dessutom får vi inspiration och allmänbildning genom talarnas intressanta föredrag. Vi hjälper också många behövande genom vårt engagemang, inte minst inom hälsa, hunger och humanitet. 

Vill du komma som gäst eller har frågor kontakta gärna Ewa Wasshem Ekblom - President i Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb - via mail ewa.wasshem@gmail.com eller tfn 070-601 62 82.torsdag den 26 maj 2022
Vi har ny hemsida!
Vi har ny hemsida, där program, kontaktinformation, aktiviteter hittas fr o m slutet av maj 2022. 

Vi välkomnar dig till vår nya hemsida, som hittas här; https://stockholm-city-forsta-frukost.rotary2350.se/sv


 
onsdag den 18 maj 2022
19/5-22. Prins Eugens Waldemarsudde


Den 19 maj kan vi äntligen erbjuda den guidade visningen av allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6 på Djurgården!


Trädgårdsmästare Marina Rydberg guidar oss både inomhus och utomhus. Visningen börjar i slottets sällskapsvåningar och fortsätter ut via slottsentrén till trädgården och skulpturerna. Samling vid museientrén kl. 15.50, guidningen börjar kl. 16.00 under en timme. Därefter kan vi gå in i muséet och slottet för att se de tillfälliga konstutställningar och museibutiken. För de som vill, äter vi sedan något i Prinsens kök eller Café Ektorpet beroende på väder.

Anmälan senast den 5 maj till evab.henriksson@gmail.com.

Kostnaden för visningen är 300 kr. Förtäring ingår inte.  

 
onsdag den 18 maj 2022
17/5-22. Lottorna, övriga frivilligorganisationer och civila - ingår i försvaret av Sverige

Tisdag den 17 maj var temat 
"Lottorna, övriga frivilligorganisationer och civila - ingår i försvaret av Sverige". Talare Marie Ekberg, Sollentuna lottakår berättar om verksamheten liksom hon blivit intervjuad om på Sveriges Radio och Ekot sedan krigsutbrottet i Ukraina.

 

Marie visade att det finns 18 olika frivilliga försvarsorganisationer, förutom Svenska Lottakåren bl.a. Svenska Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Brukshundsklubben och Bilkåren. 

 

 • De är särskilt viktiga i totalförsvaret och lyder under Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.
 • De är resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid svåra samhällsstörningar och höjd beredskap. 
 • Verksamhet som främjar totalförsvaret    -  Försvarsupplysning   -  Rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom samhällets krisberedskap och totalförsvaret.  

Totalförsvarsplikten omfattar alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige mellan 16 och 70 år. 

 

En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig. En person som är krigsplacerad med värnplikt eller - om den aktiveras - civilplikt, kan inte tas i anspråk med allmän tjänsteplikt. Totalförsvaret är all verksamhet som behövs för att förbered Sverige för krig.  Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan t.ex. innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom skolan. 

 

Marie berättade att Svenska Lottakåren är en riksorganisation med ca 5.000 medlemmar, är organiserade i över 80 lokala lottakårer över landet och är en resurs för samhällets krisberedskap och totalförsvaret. 

 

 • Engagerar och utbildar kvinnor
 • Folkbokförd i Sverige eller medborgare
 • Insatser vid samhällskriser och i totalförsvaret
 • Uppdrag från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Utbildar både kvinnor och män
 • Som lotta kan kvinnor göra en insats för ett säkrare och tryggare samhälle i både vardag, kris och krig.
 • Folkförankring
 • Föreningsengagemang
 • Gemenskap lokalt och nationellt
 • Investering i egen utveckling
 • Stärker egen demokratisk beredskap
 • Genom att informera, rekrytera och utbilda skapar vi folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle i vardag, kris och krig. 
Krisberedskap
 • Utbildar allmänheten - Hemberedskap - Demokratisk beredskap
 • Lottor stärker sin kommun genom engagemang i Frivilliga resursgrupper
 • Utbildar frivilliga till myndigheter och länsstyrelser
 • Utbildar. 
 • Stabsassistenter 
 • Registratorsassistenter
Totalförsvaret
 • Utbildar frivilliga till Försvarsmakten, främst Hemvärnet men övriga stridskrafter på gång.
 • Utbildar: 
 • Stabsassistenter 
 • Underrättelseassistenter 
 • Fältkockar
 • Utbildar frivilliga till myndigheter och länsstyrelsers krigsorganisation
 • Stabsassistenter
 • Registratorsassistenter
Inspirerar unga kvinnor
 • Aktiva samhällsmedborgare
 • Mönstra och göra värnplikten
 • Läger
 • Konferenser
 • Ledarskap
Lottor gör skillnad
 
Skogsbranden 2018
 • Via sitt avtal i Hemvärnet
 • Civila stabsassistenter
Pandemin
 • Informerade resenärer vid Arlanda, T-centralen, Landvetter om restriktionerna
 • Deltog i kommuners insatser för att handla och hämta medicin åt isolerade'
 • Vaccinvärdar
......och det är bara några exempel från nutiden
 
Marie delade ut material och reflexer och bjöd in alla till lottornas kostnadsfria utbildning: www.närdetoväntadehänder.nu 

Tack så mycket Marie för ditt trevliga och intresseväckande föredrag som gav eftertanke hos alla och envar!


 
tisdag den 10 maj 2022
10/5-22. Margit Sahlin Akademin - en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle och kultur
Tisdag den 10 maj var temat 
 "Margit Sahlin Akademin - en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle och kultur ". Talare Madeleine Åhlstedt, präst och direktor i Margit Sahlin Akademin.

 

Madeleine berättade energiskt och intressant om hur hon lärt känna Margit Sahlin och hur de arbetat tillsammans på olika sätt bl.a. i S:t Katarinastiftelsen, vilket sedan utmynnat i att Madeleine skapade Margit Sahlin Akademin.

 

Margit Sahlin Akademin är en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle, kultur, och kyrka i Margit Sahlins anda. 

 

Margit Sahlin var en av svenskt 1900-tals största kulturpersonligheter och kyrkliga pionjärer. Hennes akademiska bakgrund var bred, hon var såväl doktor i romanska språk som teolog. Margit Sahlin var en av Sveriges första kvinnliga präster. Ännu är dock Sahlins gärning tämligen outforskad och såväl avhandlingar, uppsatser, artiklar som ytterligare biografier återstår att skriva. Margit Sahlin Akademin bildades som ett sätt att fortsätta att på olika vis utforska och upprätthålla Sahlins gärning. 

 

Vi skapar möjligheter för samtal och meningsutbyte, men avsikten är också att öka intresset för, ge bidra till och stimulera till forskning om Margit Sahlin.

 

Akademin bildades 2015 av Madeleine Åhlstedt och Annika Borg. Madeleine Åhlstedt, akademins direktor, är präst och var nära vän till och arbetskamrat med Margit Sahlin. Annika Borg är teologie skribent och präst. Medarbetare: Elisabeth Nordlander, präst.

 
onsdag den 4 maj 2022
4/5-22. Vårstädning på Gärdet!Stockholm City Första Rotaryklubb värnar närmiljön och stöttar polio projektet 

Som ett sätt att både värna både klubbens närmiljö på Östermalm och bidra till polio projektet plockar medlemmar i Stockholm City Första Rotaryklubb skräp varje år ivrigt påhejade av övriga motionärer på Gärdet. 

Polio är en infektionssjukdom som oftast drabbar barn under 5 år. Viruset sprids från människa till människa via kontaminerat vatten. Viruset attackerar nervsystemet. Rotary har arbetat med att utrota polio i över 35 år. Målet är att sjukdomen helt ska försvinna.


 
tisdag den 3 maj 2022
3/5-22. The Rotary Foundation (TRF) och EndPolioNow

Tisdag den 3 maj var temat  "The Rotary Foundation (TRF) och EndPolioNow". Talare Monia Sturén berättar om TRF och EndPolioNow. Monia berättade inlevelsefullt och här är ett sammandrag.


Vad är The Rotary Foundation -TRF? 


En icke vinstdrivande stiftelse med Rotary International (RI) som enda medlem. Uppdrag att främja världsförståelse, goodwill och fred genom att delfinansiera klubbarnas projekt. Bygger på frivilliga bidrag, inte avgifter.


Varför ska klubben ge bidrag till The Rotary Foundation? 


Bidra till Rotarys humanitära verksamhet generellt

TRF är högt rankad som humanitär organisation 

Få del av District Grants och Global Grants 

Dela ut Paul Harris Fellow - utmärkelser


Bidragen ligger i fonder


•Årliga Fonden  - den största fonden stödjer lokala projekt genom District Grants och globala projekt genom Global Grants

•Världsfonden

•Donationsfonden

•Katastrofhjälp-Fonden

•PolioPlus-Fonden

•Peace Centers-Fonden


The Rotary Foundation har investerat 3 miljarder USD i livsförändrande hållbara project. Charity Navigator, har betygsatt

TRF med 4 stjärnor av 4 möjliga, de senaste 10 åren, bland 9.000 välgörenhetsorganisationer.


Det började 1917 då Arch C Klumph, Rotary 6:e Världspresident; föreslog att en gåvofond skulle inrättas. The Rotary Foundation grundades – för världsförståelse och fred, med mottot Doing good in the World. Arch C Klumph växte upp i fattigdom men var helt enorm, duktig idrottsman, samhällsledare och flöjtist i Clevelands symfoniorkester i 14 år. Han organiserade Rotary till vad det är idag. Han beskrev sig själv som: tänker Rotary, sover Rotary och drömmer Rotary. 


FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO grundades strax efter krigets slut. Den växte fram efter en Rotarykonferens som hölls i London 1942, en konferens som Rotary sammankallat för att undersöka internationellt kultur- och utbildningsutbyte trots all förödelse under 2:a världskriget. ”Alla självständigt tänkande personer inser Rotarys moraliska och själsliga värde” Winston.


EndPolioNow

1955 uppfann Dr Jonas Salk poliovaccinet några år senare lyckades Dr Albert Sabin, medlem i Rotary, utveckla ett levande oralt poliovaccin.

1979 vaccinerades 6 miljoner barn i Filippinerna på Rotarys initiativ

1985 inträffade 350.000 fall per år i 125 länder, endast 3 länder återstod är 2017.

2,5 miljarder barn är nu vaccinerade. 


Nu finns polio bara kvar i Afganistan och Pakistan.  


Allt i samarbete med WHO, Unesco och CDC (USAS nationella folkhälsomyndighet) samt Melinda och Bill Gates Foundation 2011

Under 2020-2021 bidrog Rotaryklubbarna i vårt distrikt med ca 695 000 kr, fördelat på 63 klubbar blir det 1050 USD/klubb.


Varför måste vi fortsätta samla in pengar till poliovaccinering? Om polio inte stoppas kan det förorsaka 200.000 sjukdomsfall/år inom 10 år. Utrotning av polio medför besparing på 40-50 miljarder USD för världen fram till år 2025.


Varmt tack Monia för ditt föredrag om och ditt alltigenom stora engagemang för The Rotary Foundation och EndPolioNow!

 

 
 
tisdag den 26 april 2022
26/4-22. Uppdatering av Mutomoprojekten


Tisdag den 26 april 2022 var temat "Uppdatering av Mutomoprojekten". Talare var grundare och projektledare Sten Kvarfordh och ordförande Peter Eklund. De berättade om nuläget och visade bilder om dessa Rotaryprojekt som vår klubb är medlem i. Projekten arbetar med att stödja en hållbar utveckling för förbättrade levnadsvillkor på en mängd olika sätt för den fattiga befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya. 


Förutsättningarna för befolkningen i Mutomodistriktet är svåra:


70 % lever under fattigdomsgränsen, har mindre än 1,25 USD/dag

Många föräldralösa barn

Svält är ett stort problem

Ingen industri - småjordbruk

300.000 innevånare

Låg utbildningsnivå


I Mutomoprojekten arbetar de med följande nio fokusområden alltid tillsammans med befolkningen för att skapa en hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Sten och Peter berättade och visade bilder på projekten:


Vatten; borrning och vattentankar - ständig stor vattenbrist i mycket torrt område, nära tillgång till vatten ger inkomster och räddar unga kvinnor från att gå långa vägar för att hämta vatten och riskera våldtäkt


Hållbar utveckling; microkrediter, trädplantering - skapar självförsörjning, oftast för kvinnor


Sport Academi med idrott och social verksamhet  -  pojkar 11-16 år får aktiviteter och goda förebilder som avhåller dem från kriminalitet


Familjeplanering; färre barn/familj - preventivmedel och utbildning för både män och kvinnor, de har annars ofta 8-10 barn


Unga mödrar - en växande mängd, kan vara så unga som 12 år, blir därför utstötta från sina familjer, behöver skolutbildning och barnvakt


Skolor; klassrum, sovsalar, skolkök, toaletter, bibliotek, administration - stort behov


Fadderbarn - man kan bli fadderbarnsförälder och stötta ett fadderbarn


Jordbruk - effektivisering behövs för att jorden ska ge avkastning


Unga Företagsamhet - utbildar och stöttar unga att skapa företag


Vår Rotaryklubb stödjer dessa projekt med ett medlemskap på 1.000 kr. 


Önskar du stödja detta mer finns några alternativ: 300 kr för en person, 500 kr för en familj, 1.500 kr för företag eller organisation. De ger ut en kvartalstidning Mutomo News. 


Du kan även stötta ett fadderbarn eller stödja en ung mamma t.ex. Se hemsidan: www.mutomo.se


Betalning via Swish 123 900 2452, Bankgiro 669-7858 eller Plusgiro 900245-2  Svensk insamlingskontroll, 90-konto och 0 kr i administrationskostnad.


Återkom till ewa.wasshem@gmail.com om du är intresserad av att vara med på resa till Mutomo i januari 2023. Det är en gruppresa under en vecka då vi får se projekten och mycket annat sevärt med Sten och Peter. Det kommer även ges möjlighet till att få se The Big 5; de stora vilda djuren och åka på safari. 


Varmt tack Sten och Peter för ert stora engagemang och för de ni berättade för oss om de olika projekten som fortsätter att utvecklas för att stötta den fattiga befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya! 
torsdag den 14 april 2022
19/4-22. Påskledigt.

OBS! Inget möte direkt efter påsk tisdag 19 april, då har vi påskledigt! Vårt nästa frukostmöte är tisdag den 26 april. Väl mött då! 

 
torsdag den 14 april 2022
12/4-22: Stockholm då & nu, känn historiens vingslag

Tisdag 12 april var temat "Stockholm då & nu, känn historiens vingslag": Talare Sven Åke Peterson berättade anekdoter om artister och mycket annat i Stockholm och lät gamla bilder tonas över i nya, tagna på exakt samma plats idag. 

 

Det gamla Stockholm finns kvar - bara vi vet var vi ska titta! ”En Stockholmspromenad blir mera levande och får en ny dimension när man har historiska bilder som sällskap”, sa Sven Åke. - ”Vi lever i en av världens vackraste huvudstäder, och trots rivningshysteri och nybyggnation så finns det många välbevarade byggnader överallt runt omkring oss.” 

 

Sven Åke arbetade i 43 år på skivbolaget EMI med världsstjärnor som Paul McCartney, David Bowie och Tina Turner. Idag är han pensionär och jobbar bl.a som föreläsare och guide i Gamla Filmstaden i Solna. Han har gjort två bildspel om Filmstaden som kanske kan intressera - här är länkarna: Bildspel inspelningsplatser Stockholm: https://vimeo.com/448501343/recommended  och bildspel inspelning i Gamla Filmstaden i Råsunda: https://vimeo.com/413910497

 

Man kan boka in sig som en grupp eller komma på en öppen guidning på söndagar kl 14.00. Det finns ett härligt våffelcafé med utebord som är öppet på helgerna. Läs mer här: https://filmstadenskultur.se/guidning/boka-din-egen-guide/

 

Tack så mycket Sven Åke för dina berättelser och ditt välgjorda bildspel om Stockholm!

 

 
onsdag den 6 april 2022
5/4-22: Hållbar hälsa, personliga möten

Tisdag den 5 april  2022 var temat "Hållbar hälsa, personliga möten". Talare var verksamhetschef Agneta Lewander, Östermalms sjukvårdsförenings sjukvårds-, livsstilsmottagning & seniorhälsa.

 

Agneta som själv är distriktssköterska berättade att Östermalms sjukvårdsförening har 1.650 medlemmar och kom till i slutet av 1800-talet. Sjukvårdsföreningar startade även i de andra stadsdelarna i stan. Det var troligtvis herrar i kyrkan som startade verksamheten och kvinnliga diakoner som hjälpte fattiga och sjuka genom att åka ut och dela ut gröt, rena lakan och ved.

 

Föreningens sjukvårdsmottagning är öppen vardagar 7.30-16.00 på Tyskbagargatan 11, Östermalm. Man kan bl.a. få hjälp med såromläggning, blodtryckskontroller, injektioner, inkontinens- och diabeteshjälpmedel. Där arbetar distriktssköterskor och diplomerad medicinsk fotterapeut. Tidsbeställning görs på telefon, de svarar i möjligaste mån, men ringer annars tillbaka samma dag. Så man behöver inte vänta i telefonköer. Distriktssköterskorna kan också göra hembesök vid behov. En dag i veckan tjänstgör även en läkare på mottagningen som t.ex. kan ge second opinion. Men framförallt har alla här tid för längre samtal, vilket ju är ovärderligt för många. Under pandemin har det varit livräddande för många att få prata med någon, berättade Agneta. 

 

De utgör ett komplement till vårdcentralerna, är också underleverantör till en vårdcentral, då de inriktar sig på folkhälsa och tar hand om de friska äldre. Genom rörelse, motion, att inte röka, dricka måttligt, sova på nätterna, träffa människor, få nya intryck håller man sig frisk så länge som möjligt. Sjukvårsföreningen har utegympagrupp i Tessinparken varje torsdag och gånggrupp varje måndag. Alla ska kunna vara med, även med rullstol, rullator, hund etc. 

 

Östermalms sjukvårdsförening har ett stort utbud av kurser som t.ex. medicinsk yoga, diabetes, hållbar hälsa och sömnskola som det är ett stort behov av även bland unga. Det erbjuds även taktil massage och kurs i fallteknik, där en sjukgymnast lär ut hur man bör falla och ta sig upp. Kvällsföredrag även med kulturella inslag förekommer också. Deras café  är socialt viktigt, särskilt under pandemin och räddande för många. 

 

Medlemsavgiften är 250 kr/år och person. Det är ingen åldersgräns och man behöver inte alls bo ens i Stockholm eller i Sverige för att vara medlem. Föreningen har inga bidrag. De annonserar i Mitt i, har en hemsida och ett nyhetsbrev. Lönekostnaderna finansieras av Molanderska fonden, som grundades av två barnlösa bröder Molander som på tidigt 1900-tal testamenterade till sjukvårdsföreningarna.

 

Välkommen till Östermalms sjukvårdsförening där man får personligt bemötande, har tid att prata och man slipper stå och vänta i köer till vårdcentralen, avslutade Agneta och delade ut en informativ folder om verksamheten. 

 

Tack Agneta för att du berättade för oss om ert engagemang som i hela 123 år har hjälpt och fortsätter att hjälpa många!

 

 
onsdag den 30 mars 2022
29/3-22: utvecklingen och säkerhetsläget i vår omvärld

I tisdags 29 mars var temat "Utvecklingen och säkerhetsläget i vår omvärld". Talare var Gunnar Hökmark, ordförande i Fritt Näringsliv / Frivärld, tidigare EU-parlamentariker mm. 


"Säkerhet får aldrig bygga på illusioner - säkerhet ska byggas på säkerhet" med de orden inledde Gunnar sin beskrivning av omvärlden. Han påpekade att krig inte är rationella och beror på enskilda människors beslutsfattande. Han påminde oss om några omvälvande händelser efter andra världskriget som Berlinblockaden 1948-49, Ungern 1956, Berlinmuren byggdes 1961, Tjeckoslovakien 1968, murens fall 1989 och 9 september 2001. Det är lätt att glömma att världen vi lever i är präglad av krig och instabilitet. Instabilitet kommer när man tror att ingenting kan hända. Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, det vore ohistoriskt, enligt Gunnar.


Efter kalla kriget fanns inget annat i föreställningsapparaten än att kriget inte fanns. Men då växer alla andra typer av hot i gråzonen i övergången mellan krig och fred. Ryssland och Kina har använt sig av cyberkrigföring och givit sig in i energipolitiken genom Northstream 1 och 2. Putin tillträdde nyårsnatten 2000. Han har konsekvent ägnat sig åt gangsterverksamhet i S:t Petersburg, köpt och sålt varor han inte ägt, mutat och avrättat de som är emot. Han har fortsatt med utrensning av politiska motståndare, mördat journalister, centralisera makten. 2007 höll Putin tal i München där han påtalade att "Sovjetunionens fall var 1900-talets största geopolitiska katastrof". Sedan kom Rysslands invasionen av Georgien 2008 och Krim 2014. Därutöver sker maktutövning i Moldavien och påtryckningspolitik på de baltiska länderna. Som Gunnar uttryckte det känner man sorg, ledsenhet, det är tragedier, man känner frustration, man blir förbannad och bekymrad! I Putins brev den 17 december beskriver han en ny järnridå, en rysk intressesfär inom vilket även Helsingfors, Oslo och Stockholm ligger. Han ställer omöjliga krav som t.ex. att utländsk trupp inte får öva i Norge.


"Håll i er nu", sa Gunnar, "alla länder är omringade" Ryssland också av Kazakstan, Kina och Yttre Mongoliet. Men till en väldigt liten del även av NATO-länderna Estland, Lettland och Norge. Men den absoluta merparten består av gedigna solida diktaturer som Putin inte känner sig inringad av. Det som det handlar om är att västvärlden utgör ett hot mot Putin-regimen. Putin vill skapa en buffertzon för den egna regimen (inte för Ryssland). 


De ryska soldaterna SMS:ar hem om välståndet i Ukraina, som skulle ha varit så fattigt. Kriget har förlöpt dåligt för Ryssland med 15.000 stupade, lika många som under 15 år i Afghanistan. De har förlorat fler stridsvagnar än  vad som finns i Sverige, Polen och Danmark tillsammans. De har förlorat flyg och mycket annat. En hel värld har gemensamma sanktioner som gör Ryssland till ett land med en ekonomi i fritt fall. Putin är nu personligt inträngd och han kommer fortsätta att bomba civila mål och utpeka väst som den stora fienden. Vi är en del av målet, vi ingår i rysk intressesfär på grund av att vi har hjälpt Ukraina. Detta har växt fram under lång tid före 24 februari. Gunnar sa att han aldrig har trott att neutralitetspolitiken har hållit oss utanför krig, utan eftergiftspolitiken. Vi är en del i den och strålkastaren är på oss även om vi går åt sidan. Att inte välja ja till NATO är att välja ja till allianslöshet, sa Gunnar. Att gå med är att säkra innan. Det handlar om att få hjälp innan ett krig bryter ut eller att hoppas få hjälp efter!


Gunnar Hökmark avslutade med att "Säkerhet får inte bygga på tro - utan på just säkerhet"


Frukostmötet var mycket välbesökt och engagerande. Varmt tack Gunnar för ett synnerligen tankeväckande och intressant föredrag, uppskattat av oss alla!


Varmt välkommen till kommande frukostmöte, på tisdag! 
 
onsdag den 23 mars 2022
22/3-22; Egoföredrag Gunilla Lagerqvist!
Tisdag 22 mars höll vår nya medlem Gunilla Lagerqvist sitt egoföredrag, där hon berättade om sitt liv. Nu känner vi henne lite mer och har en annan grund för våra gemensamma samtal. 

Tack! 


 
onsdag den 16 mars 2022
15/3-22; Forskning om Alzheimers sjukdom - Christer Nordstedt

Tisdag den 15 mars var temat "Forskning om Alzheimers sjukdom". Talare var Christer Nordstedt, MD PhD. Han har 30 års erfarenhet av internationell forskning inom centrala nervsystemet, CNS, på läkemedelsföretag som Roche, AstraZeneca och Eli Lilly och berättade för oss om vad forskningen visar om Alzheimers sjukdom. Här är hans presentation i punktform.


Bakgrund

•Står för 60-70% av alla fall av demens

•Finns ca 130 000 – 150 000 personer med Alzheimers i Sverige

•Debutålder: relativt ovanligt före 75 års ålder

•Tidig Alzheimers kan debutera redan20 – 30 årsåldern


Riskfaktorer

•Ålder – ökar linjärt efter 75

•Kvinnligt kön – även om man tar hänsyn till kvinnors längre livslängd

•Genetiska faktorer •apoE mest kända riskfaktorn •Mutationer som direkt orsakar sjukdomen

•Down’s syndrom

•Låg utbildning

•Låg kognitiv förmåga

•Skallskador

•Kardiovaskulära sjukdomar


Skyddande faktorer

•Manligt kön

•Hög utbildning

•Hög kognitiv förmåga

•Genetiska faktorer/faktor

•Mental/socialt aktiv


Utsikter inför framtiden

•Alzheimers blir mindre vanlig (minska incidens) – oklart varför

•Livslängden i Sverige ökar med 3.5 timmar per dygn och det accelererar

•Barn som föds idag: förväntad livslängd 130-140 år – sannolikheten för att få Alzheimers är nästan 100%


Behandlingsmöjligheter:  •Kolinesterashämmare  •Aduhelm (antikropp – ej godkänd i Europa)


Framtida behandlingsmöjligheter  •Antiamyloidterapier  •Antitangleterapier


Christer som tror mycket på teknik och utveckling berättade att inget medicinskt forskningsområde är så stort som detta. Tyvärr är sjukdomen dock svår att upptäcka i tidigt stadium, vilket försvårar forskningen. Namnet på sjukdomen kommer från den tyska läkaren Alois Alzheimer som 1907 upptäckte amyloid plaques, vilket är ansamlingar av ett protein som klumpar ihop sig mellan nervcellerna i hjärnan. 


Varmt tack Christer för ett mycket intressant föredrag om Alzheimers sjukdom! 
onsdag den 9 mars 2022
8/3-22. Presentation av UF-företagen och våra mentorer.


Tisdag den 8 mars var temat 
"Presentation av UF-företagen och våra mentorer". Presentatör var Lillemor Starlander, klubbens UF-ansvarige. Ung Företagsamhet utvecklar ungdomarnas företagsamhet och de utbildas i entreprenörskap. Ungdomarna lär sig även att presentera sin affärsidé. 

 

Vi hade besök på klubben av ungdomarna Celina, Nelly, Zahra och Adrian från Jensen gymnasium Södra, i Gamla stan. De presenterade proffsigt sitt UF-företag Car Care, hade även gjort en rolig reklamfilm. De berättade att de har tät kontakt och stor hjälp av sin mentor från vår klubb, Per-Olov Carlsson. Deras produkt var en låda med sju bra saker för bilägare; bl.a. en mobilhållare att sätta i bilen, en isskrapa, en P-skiva och en vattenflaska. De har bl.a. gjort marknadsundersökning, lärt sig hur man startar ett företag, att knyta kontakter för att få möjlighet att köpa produkter förmånligt och att sälja sina produkter. De planerar att sälja produkterna även genom återförsäljare och via egen webshop. Som alla UF-företag ska sedan eleverna lära sig även att avveckla företaget i maj-juni, innan eleverna tar studenten.

Elevernas rektor Ola Erlandsson och lärare Joakim Håkansson var också med för att lyssna på presentationen och de svarade på klubbmedlemmarnas frågor kring utbildningen. 

 

Vi tackar Celina, Nelly, Zahra och Adrian och deras lärare från Jensen gymnasium Södra för en fin presentation av sitt UF-företag och information om utbildningen i företagande!


 
onsdag den 2 mars 2022
1/3-22; Säkerhetspolitiken och det militärpolitiska läget

Tisdag den 1 mars 2022 var temat "Säkerhetspolitiken och det militärpolitiska läget". Talare var Robert Dalsjö, som är disputerad överingenjör hos Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och forskningsledare i strategi och policy i militärpolitiska frågor. Han betonade att det han sa till oss var hans egna personliga ord.

 

Robert inledde med: "Nu har vi det brutalaste kriget i Europa sedan 1945. Är det slutet på den idyll som började med Berlinmurens fall?" Putin startade denna storpolitiska kris under hösten 2021 och den 17 december tillkännagav han en kravlista som var helt omöjlig för väst att uppfylla. 

 

Varför gör Putin så här? 

 

1. Han tar i ordentligt för att få något, allt han uppnår är en intäkt.

2. Det är en förevändning för ultimata krav. Ryssland har försökt den fredliga vägen - men väst sa nej. Detta har likheter med hur Hitler gjorde i Polen 1939.

3. Skrämmande. Det är slående hur Putin sedan i höstas inte verkar vara i balans. Han är besatt av Sovjetunionens sönderfall och fast besluten att återupprätta Rysslands storhet och ära. 

 

Det är inte helt genomtänkta känsloyttringar, mycket frustration och Putin agerar inte helt rationellt. Det blev inte den promenadseger som ryssarna hade tänkt sig, då motståndet bottnar i det ukrainska folkets djup och beslutsamhet i att inte låta sig kuvas. 

Den ukrainska presidenten Zelenskyj leder landet på ett modernt sätt. 

De ryska försvaret har bensinbrist, matbrist och består mycket av kontraktsanställda. 

Regimen i Ryssland har blivit hårdare och hårdare och folket är rädda. Men trots det finns det modiga ryssar som trotsar regimen och demonstrerar mot kriget.

 

Vad kan Putin välja mellan?

 

1. Fortsätta i samma spår, nöta ner Ukrainas motstånd ungefär som i Finska vinterkriget. 

2. Eller väljer han att eskalera, öka upp våldsnivån. Motståndet ökar dock inom Ryssland.

3. Eskalera kärnvapenhotet.

 

Robert tycker att Biden-administrationen har skött det skickligt, enigheten i väst har växt fram. Även Tyskland, Frankrike och Italien gick med på att stoppa Swift. Tyskland har haft dåligt samvete för andra världskriget så de har blundat för Rysslands olika missgärningar genom åren. Men nu har Tysklands förbundskansler Olaf Scholz gjort en historisk vändning, de gör upp med arvet och satsar mer på försvaret. 

 

Vad har drivit fram det här?

 

Robert menade att det är den globala hegemonin som blev övermodig, som utnyttjades av populister som Trump och engelska politiker i Brexit. Politiken blev inte lika förutsägbar. Det menar Robert är en underliggande orsak till krig i Europa. Putin har isolerat sig, varit jätterädd för covid och befunnit sig i en ekokammare, där ingen säger emot honom. Vilket gör och har gjort att ingen har vågat komma med verklighetsbaserade goda råd som hade fått honom att avstå från att starta krig med och invadera Ukraina.

 

De tuffa sanktionerna gör ändå att oligarkerna tycker att kriget är en dålig affär. Bland annat kan detta leda till en annan utveckling av Putins stormaktsvisioner än vad han tänkte från början.

 

Stort tack Robert som kom till oss och gav oss insikter om Rysslands krig mot Ukraina!

 

Tack också, till alla er som deltog i vårt frukostmöte!

Vid pennan - Ewa Wasshem Ekblom - president i Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb.

 
 
torsdag den 24 februari 2022
22/2-22; IT-säkerhet och hur man kan skydda sig

I tisdags 22 februari var temat "IT-säkerhet och hur man kan skydda sig på bästa sätt". Talare Lars Folkebrant, säkerhetsrådgivare från 2Secure informerade. 

 

Installera alltid säkerhetsuppdateringar • Ta backuper • Använd ALLTID antivirusskydd • Öppna inte misstänkta filer • Avbeställa eller svara aldrig på ett SPAM-mail • Öppna inte E-post där du inte är säker på avsändaren • Företag/myndighet efterfrågar aldrig känslig information via E-post • Använd effektivt skräppostfilter • Undvik misstänkta webbsidor • Koppla inte upp dig på okända/okrypterade nätverk om Du inte installerat ett VPN (virtuellt privat nätverk) • Klicka aldrig på länkar eller filer i misstänkta E-postmeddelande • Logga aldrig in med Bank id om någon ringer och ber Dig om detta. Med mera.

Tack, för många goda råd! 


 
torsdag den 17 februari 2022
15/2-22; Generationsskifte - hur ska vi äga fritidshuset i framtiden?

 

Temat på detta frukostmöte var ”Generationsskifte - hur skall vi äga fritidshuset i framtiden?”. Talare Sarah Mingert, familjejurist. Det är alltid ett aktuellt ämne då många av våra medlemmar har fritidshus och familjer. De kan även ha ärvt fritidshus tillsammans med sina syskon och kusiner. 

 

Sarah menade att ett lyckat ägarskifte utgår från livspusslet, ekonomi, juridik och skatt. I ett fritidshus kan man ju under många år ha lagt många av sina glada dagar och det finns gott om fina minnen. De som äger fastigheten har ofta lagt ner både hjärta som själ. Men inför generationsskifte bör man ställa sig frågor som Hur? Varför? Vad vill vi? Önskemål - drömscenario för samtliga inblandade. Vem vill överta? Vem vill inte överta? Vem vill överlåtaren se som övertagare? Behöver överlåtaren något? Behöver bostäder byggas? Hur ska kompensation utgå? Vill vi äga ihop eller själva? Vad vill jag om pengar inte spelar någon roll?

 

Rådet Sarah ger är att låta det ta tid att prata med varandra i familjen om dessa frågor, gärna med hjälp av en utomstående t.ex. en jurist. Skriv också ner det ni kommer överens om, gör handlingar.

Skattekonsekvenser är viktigt att sätta sig in i, liksom vad ev samägande innebär för just er. Syskon har olika ekonomier och förutsättningar att investera t.ex. Samäganderätt är ofta en knäckfråga. Ska fastigheten istället säljas och pengarna delas mellan syskonen? Vid överlåtelse av fastighet behöver man göra såväl skatterättsliga överväganden som civilrättsliga överväganden.

 

Stort tack Sarah för dina kloka råd om vad man bör tänka på inför generationsskifte när det handlar om fritidshuset!


 
onsdag den 9 februari 2022
8/2-22; Hur vi fattar ekonomiska beslut i praktiken...

 

Temat på detta frukostmöte var "Hur vi fattar ekonomiska beslut i praktiken". Talare Anders Stenkrona som är doktor i finansiell ekonomi. Han arbetar på Nordea och fokuserar på sparande, beteendeekonomi och hälsosam ekonomi för alla.

 

Anders som varit 20 år i finansbranschen sa att många som investerar i aktiemarknaden tänker - vad är det värsta som kan hända. Han menade att man snarare borde tänka - vad är det mest sannolika som kan hända. Det är mer långsiktigt och brett att tänka så, då ungefär samma saker händer om och om igen. Det finns studier som visar det, såväl globalt som i Sverige. 

 

Hur ska man då agera i en turbulent marknad?

 

1. Tid är investerarens bästa vän. Att hoppa in och ut i investeringar är sämre än att sitta kvar över tid.

2. Sälj inte vid en ny högsta notering. Även vid All Time High tenderar marknaden att gå upp på 12 månaders sikt. 

3. Sälj inte vid en dipp. Det brukar bli en rekyl inom 12 månader. Det stiger i 80 % av fallen, så det är det mest sannolika,.

4. Det lönar sig sällan att vänta på nästa dipp.

5. Investera allt på en gång, hellre än lite i taget, t.ex. månadsvis. Då missar man inte första årets avkastning som det oftast är, nämligen i 75 % av fallen. 

 

Investera de pengar du kan avvara i 2-3 år och var tålmodig, menade Anders. Warren Buffett har sagt att "Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga". Anders presenterade resultat av studier som visar att under det första året av aktiesparande har 75% av aktierna fått en positiv utveckling och 25 % negativ. År fem är 90% positiv utveckling och 10% negativ. År tio har det stigit till hela 95 % positiv utveckling och endast 5 % negativ. Han sa också att man gör klokt i att sprida investeringen, gärna i breda indexfonder. Anders sa också att man bör låta sina behov styra hellre än marknaden. Om man har behov av att göra något större inköp inom närmaste året kan man ta ut pengar för det så man har beredskap och låta resten vara kvar i aktiemarknaden.

 

Stort tack Anders för dina lärorika råd om hur man bör agera på aktiemarknaden!

 

 
fredag den 4 februari 2022
Solvatten
Klubben arbetar med olika initiativ inom miljö och hållbarhet. I närområdet håller vi staden ren genom att varje år städa på Djurgården. Den ersättning som erhålls skänker vi oavkortat till Rotarys projekt. Under 2021 gick pengarna till End Polio Now. 
 
Klubben skänker också pengar till Solvatten-projektet i provinsen Tharaka, Kenya. Se även https://solarsafewater.org/. För att minska utsläppen och stärka den lokala motståndskraften och samtidigt förbättra familjernas hälsa och socioekonomiska förhållanden startade Solvatten detta projekt i Tharaka-Nithi County, Kenya, 2017. Hittills har över 40 000 personer fått stöd med Solvattenvärmare. En Solvatten på 10 liter värmer och renar vattnet från E-coli bakterier, parasiter och virus enbart genom exponering i solen. Inom 3-4 timmar visar en indikator att vattnet är brukbart. Denna process görs normalt 3-4 gånger per dag vilket är tillräckligt för att täcka vattenbehovet för en familj på 4-6 personer. 450.000 personer i 40 länder använder idag denna mångfaldigt belönade innovation som stöds av bl.a. FN och WWF.  
torsdag den 3 februari 2022
1/2-22; AI på ett begripligt sätt


I tisdags 1 februari var temat på vårt frukostmöte
 "AI på ett begripligt sätt och välfärdsteknik". Talare Lars Lundberg.

 

Sedan en tid arbetar Lars som lobbyist för Svenskt Näringsliv MedTech. Han lärde oss att en lobbyist ger politiska beslutsfattare kunskaper om det som de inte har tillräckligt med kunskap om. Icke att förväxla med influerare, som arbetar med reklam. 

 

I Bryssel arbetar han med att förklara för EU-kommissionen hur AI kan vara en del av välfärdstekniken. Han visar upp digitala produkter för politikerna som får fundera över hur signalerna går genom nätverk, via fibrer och växlar via internet för att sedan tolkas och ge en signal till en läkare t.ex. Lars blir inbjuden av kommissionären för digitalisering och han arbetar långsiktigt. Han samverkar med olika pensionärsorganisationer, påverkar myndigheter, medverkar i statliga utredningar, tar reda på vad olika grupper tycker och bygger nätverk utifrån olika intressen. Han drivs av intresse för människor. De svenska riksdagsledamöterna har ofta har hög digital kompetens. Men kommuner och regioner har ingen gemensam styrning vilket leder till olika arbetssätt och nivåskillnad i digital utveckling. Att samhället är så digitalt ojämlikt är något han upprörs över och även att det i sin tur leder till resursslöseri. Lars gav ett exempel på välfärdsteknik i hemmet; när en ensamboende äldre person har ramlat och inte kan ta sig upp är trygghetslarm och kamera ovärderligt för att kunna få hjälp.

 

Tack Lars för ett intressant föredrag om hur det är att arbeta som lobbyist inom välfärdsteknik!