Stockholm City Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA


Varmt välkommen till Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb. Våra möten hålls tisdagar kl. 7.15-8.30.

Nu hålls våra möten som vanligt igen på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. Liksom tidigare intar vi frukost tillsammans i vår egen del i frukostmatsalen. Var och en betalar 100 kr per person vid entrén till matsalen med frukostbuffé. Efter frukosten går vi upp till ett konferensrum där vi håller vårt möte. 

Vi fortsätter att hålla avstånd till varandra, att ha god handhygien och att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. 

I vår klubb träffas vi och lär av varandra. Dessutom får vi inspiration och allmänbildning genom talarnas intressanta föredrag. Vi hjälper också många behövande genom vårt engagemang, inte minst inom hälsa, hunger och humanitet. 

Vill du komma som gäst eller har frågor kontakta gärna Ewa Wasshem Ekblom - President i Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb - via mail ewa.wasshem@gmail.com eller tfn 070-601 62 82.torsdag den 2 december 2021
7/12-21; låt oss sjunga in vår juletid..


På tisdag 7 december kl. 7.15-8.30 kommer julkören till oss och sjunger julsånger. Så kom till klubben på tisdag både för att umgås och för att känna julstämning! Det är en mångårig tradition att lyssna till den glädjefyllda sången i adventstid.
 
För hotellfrukosten betalar vi liksom tidigare 100 kr vid entrén till frukostmatsalen, nu igen på Anglais. Vi intar frukosten tillsammans i vår del av frukostmatsalen och går sedan upp till vårt konferensrum där vi håller vårt möte. Någon föranmälan behövs inte nu när vi är tillbaka på hotell Scandic Anglais vid Humlegården. Varmt välkommen!
 
Vi fortsätter att hålla avstånd till varandra, att ha god handhygien och att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

Väl mött till vårt julstämningsmöte på hotell Scandic Anglais vid Humlegården på tisdag morgon! 
 
fredag den 26 november 2021
30/11-21; Årsmöte


På tisdag 30 november kl. 7.15-8.30 är vi tillbaka på vår ordinarie mötesplats, Scandic Anglais. Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb håller då årsmöte och fattar en rad beslut där vi gärna ser din medverkan. Det är viktigt att du som är medlem kommer. Vi hoppas att du kan. 
 
Handlingar till årsmötet har sänts till alla medlemmar per mail den 1/11 och med komplettering den 14/11. Vi går ignom verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för förra verksamhetsåret 2020-2021 och fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Sedan kommer vi att välja styrelse för kommande verksamhetsår 2022-2023, som börjar 1 juli 2022. Vi kommer även fatta beslut om nya stadgar, ha en omröstning om klubbens namn och ta ställning till en hållbarhetspolicy. Det rör sig om det gångna året, här och nu liksom framtid. Vad har vi gjort och vad vill vi göra framåt. Ett årsmöte är ett viktigt möte, där vi får anledning att samtala om hur vår klubb har det. Väl mött. 
 
För hotellfrukosten betalar vi liksom tidigare 100 kr. Vi intar frukosten tillsammans i vår del av frukostmatsalen och går sedan upp till vårt konferensrum där vi håller vårt möte. Någon föranmälan har vi inte nu när vi är på Anglais. Varmt välkommen!
 
 
 
torsdag den 25 november 2021
23/11-21; Hur man använder inredning för att stärka ett varumärkeI tisdags 
23 november var temat  "Hur man använder inredning för att stärka ett varumärke och göra medarbetarna stolta, produktiva och engagerade". Inredaren och stylisten Maria Mattsson lärde oss hur vår hjärna påverkas av vår omgivning och vad det betyder för utformningen av arbetsplatser. Vi fick svar på vad som tilltalar oss och skapar trivsel. Vi fick också veta vad som är väsentligt för att vi ska vara produktiva under en arbetsdag. Dessutom fick vi konkreta exempel på hur man kan tolka ett varumärkes identitet i en fysisk miljö. 

Maria berättade att vår uråldriga hjärna tilltalas bl.a. av sånt som påminner om naturen, som färger, former, dofter och ljud. Hjärnan föredrar balans, jämvikt, proportioner, symmetri och runda former snarare än kantiga. Det finns undersökningar som visar att ordning och reda utvecklar positiva endorfiner och har antioxidantiska egenskaper som förbättrar motståndskraften hos människan. Sådant som är hårt och vasst signalerar att det är skadligt och ger stresspåslag. Likaså starka färger som rött. Det behövs också, men i korta perioder för att öka energin. Böljande former däremot skapar trygghet.

I dagens kontorslandskap finns numera ofta tysta zoner och små arbetsrum sk poddar där man kan arbeta ostört när man måste koncentrera sig. Hjärnan kan bara tänka på två saker samtidigt, så vi blir mer effektiva med färre distraktioner runt om oss. Vi är skapade för att arbeta i ca fyra timmar, så vi behöver pauser med behaglig miljö och ljusstyrka för att kunna ladda om för resten av arbetsdagen. Vi fick se bilder på kontorsinredning som Maria har skapat till företag för att medarbetare och kunder verkligen ska känna varumärket med alla sina sinnen. Något som hon gärna föreslår är naturmönstrade tapeter som mjukar upp annars så enfärgade och kalla väggar, även färgade golv i harmonisk balans med övrig inredning och enstaka färgklickar i form av någon fåtölj i en stark färg. 


 
torsdag den 18 november 2021
Resultat av klubbens insamling i samband med Internationella Poliodagen 24/10
 

 
Vi i Stockholm city första frukost rotaryklubb har gemensamt under tiden kring Internationella Poliodagen 24/10-21 samlat in 3.660 kr som vi skickar in till EndPolioNow - mycket bra! 
 
Insamlingen till EndPolioNow fortsätter genom de gåvokort vi tryckt upp, som alltid finns med på våra möten. Du kan ge bort det som present till någon som har "allt", det brukar bli mycket uppskattat. Du anger själv på kortet antalet barn som får poliovaccination genom gåvan (100 kr = 10 barn, 150 kr = 15 barn, 200 kr = 20 barn etc). Betalning görs via klubbens swishkonto 123 474 82 24 och skriv "Gåvokort".

Tack, för alla goda bidrag till detta viktiga arbete!

 
onsdag den 17 november 2021
16/11-21; Storytelling - Ph. D. Viorica Olaru-Cemirtan, gästforskare vid Uppsala UniversitetI tisdags 16 november var t
emat "Storytelling Festival" - Berättarfestivalen i Kronoberg som har blivit listad på Unescos Världsarvslista. Talaren var Ph. D. Viorica Olaru-Cemirtan, gästforskare vid Uppsala Universitet. Hon är från Moldavien och berättade på engelska historien bakom detta samt hur storytelling hjälper idag i olika sammanhang. Bifogar en fil med sammanfattning på engelska.

Stort tack Svetlana Asgharian, ansvarig för klubbens samhällstjänst, som bokade Viorica. Tack Viorica som vidgade vår kunskap om berättandets viktiga roll för civilisationer genom alla tider! 


 
måndag den 15 november 2021
30/11-21; Årsmöte
Kallelse till årsmöte 

Datum; 20211130
Tid; kl 0715
Plats; Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.
Handlingar; erhålls via sekreteraren Sofia Bengtsson  
onsdag den 10 november 2021
9/11-21; Demokratin 100 år - Johan WestrinJohan Westrin talade på temat Demokratin 100 år. Han har varit politiskt sekreterare, moderat, och har skrivit flera böcker. Sveriges Riksdag firar att det i år är 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Johan gav oss en bred bild av bakgrunden och utvecklingen av demokratin. Han tog även upp hur diktaturer styr på andra håll i världen.

 • 1809 började Sveriges väg till demokrati genom 1809 års regeringsform då Gustaf IV Adolf blev avsatt och ersattes av Hertig Karl som blev Karl XIII. I och med det fick riksdagen mer makt. Fram till 1866 var det 4-ståndsriksdag med adel, präster, borgare och bönder. 
 • 1867 infördes 2-kammarriksdag, där 1:a kammaren valdes via landsting och 2:a kammaren i direkta val, men det fordrades att man hade betalat ett visst belopp i skatt för att få rösta, vilket endast ca 1/4 av alla män hade möjlighet till. 
 • 1905 var det första parlamentariska genombrottet och det hängde ihop med Norgekrisen. Regeringarna hade tidigare dominerats av ämbetsmän, experter och framstående yrkesmän inom olika gebit. Så finansministrar var framstående ekonomer och försvarsministrar var militärer t.ex. Norgekrisen ledde till systemskifte från dessa experter till riksdagspolitiker då det behövdes stöd i riksdagen för framför allt Norgefrågan. De som bedömdes få sina förslag godkända i riksdagen var de som fick bilda regering.
 • 1907 och 1909 beslöts om allmän rösträtt för män till riksdagens 2:a kammare. Bakgrunden till det var att vi 1901 gick in i ett nytt försvarssystem; från indelta verket till att alla män skulle göra värnplikt. Då tyckte allmänheten att man även skulle få rättighet att rösta, vilket formulerades genom "En man, ett gevär, en röst". Då fick de allra flesta män rösträtt, utom de som satt i fängelse, var omyndigförklarade eller inte hade betalat skatt. Vissa kvinnor hade rösträtt i kommunala val. 
 • 1911 var det andra parlamentariska genombrottet genom att ett riksdagsval ledde till ett totalt regeringsskifte för första gången.
 • 1917 var det definitiva parlamentariska genombrottet. Då cementerades det parlamentariska systemet.
 • 1919 fattades första beslutet om kvinnlig rösträtt, men det krävdes två beslut med mellanliggande riksdagsval, då det var en grundlagsändring.
 • 1921 allmän rösträtt för både kvinnorna och män. Det var i ett nyval 1921, eftersom det annars skulle ha fått vänta ända till 1924 då ordinarie riksdagsval skulle hållas. Fem kvinnor valdes då in: Elisabeth Tamm, lib, Nelly Thüring, soc, Bertha Wellin, hög, Kerstin Hesselgren, lib och Agda Östlund, soc.
 • 1974 demokratin skrevs in i den nya regeringsformen.


 
fredag den 5 november 2021
2/11-21; Internationellt besökInternationellt Rotarybesök

 

Vi gästades i tisdags - 2/11-21 - av paret Helena och Hans Dahlin som bor i California, USA där de trivs och är mycket aktiva Rotarianer. De flyttade dit för 18 år sedan från Östergötland och har två döttrar. Snart skulle de åka tillbaka hem efter 3 veckors besök i Sverige. De gav oss en bordsflagga från sin klubb Goleta Noontime Rotary Club.

 

Nu var de engagerade i att knyta internationella band mellan sitt Rotarydistrikt och distrikt i andra länder. De berättade också om sitt Global Grant-projekt i Sri Lanka, där de stöttar förskolelärare så att 100.000 barn nu kan få undervisning igen, vilket förhindrades under inbördeskriget som var tidigare i landet. 

En av finesserna med Rotary är att medlemskapet ger oss, var och en, en möjlighet att besöka varje klubb i världen. Det är ett enormt kontaktnät, där kunskap, kontakter och värme frodas. Tacksamt tar vi emot rotarianer som vill besöka oss. 

Vi tackar för besöket.


 
onsdag den 3 november 2021
2/11-21; Egoföredrag Ylva Dahlquist

I tisdags - 2 november - fick vi höra Egoföredrag av Ylva Dahlquist. Hon började med att ta med oss på en hisnande upplevelse då hon som 6-åring landade med sin äventyrlige far vid spakarna i ett litet flygplan, SAAB Safir, vars noshjul inte fälldes ut vid landningen. Bromma Flygplats hade förberett med skum på landningsbanan och brandbilarna var redo. Lyckligtvis slutade allt mycket bra! Detta var ett av många äventyr hon upplevt med sin far. På Stockholms Universitet läste hon språk och sedan den då 3,5 åriga personalvetarutbildningen. Hon träffade Ulf och de fick sedan två barn. I yrkeslivet har hon varit personalvetare och personalchef eller som det sedan ca 20 år heter; HR-chef (Human Resources). Hon har arbetat på Stockholms Stad, Svenska Spel, Skogaholms Bröd, Svenska Turistföreningen, AGA Gas och Handelsbanken. 

Ylva säger man måste ha ett gemensamt mål på en arbetsplats, inte olika agendor och man måste ha tillit till varandra för att fungera ihop! Ylva har genom sitt yrke tagit sig an nya roller och kollektivavtalsområden och fått insyn i olika företagsvärldar.  

I slutet av 2017 var det dags att avrunda arbetet på Handelsbanken efter 17 år och fem olika roller. Hon vandrar i berg, gärna på öar. Hon ägnar sig åt yoga, åker utförsåkning, läser skönlitteratur, intresserar sig för samhällsfrågor, tränar Hema med sin son, där träningssvärd och -sablar utgör tyngderna och dessutom har hon ju gått med i vår Rotaryklubb! 

Vi tackar Ylva för ett fint egoföredrag. Nu känner vi henne lite mer. 

 
onsdag den 27 oktober 2021
26/10-21 Distriktsguvernör Dag Johannesson

I tisdags - 26 oktober 2021 - hade klubben årets besök av vårt Rotarydistrikts DG, Distriktsguvernör, Dag Johannesson och AG, Assisterande Guvernör, Elin Mohlin. 

Distriktsguvernören är världspresidenten Shekhar Methas förlängda arm. Han berätta för oss att Sverige är ett av de Rotary-tätaste länderna i världen.

 

Dag Johannesson visade att Rotary består av tre delar:

 

1. De 36.000 Rotaryklubbarna med 1,2 miljoner medlemmar i 220 länder

2. Rotary International 

3. TRF, The Rotary Foundation - som är medfinansiär till klubbarnas projekt

 

Vårt distrikt som heter 2350 består av 63 klubbar med knappt 3.000 medlemmar. I januari 2022 beslutas sannolikt av Rotary Internationals lagråd om en stor sk. redestricting som ska träda i kraft 1/7 2023. Då kommer vårt distrikt även innefatta klubbarna söder om Slussen + Gotland. Då blir vi 85 klubbar med drygt 3.600 medlemmar.

Världspresidenten ledord "Serve to Change Lives" stödjer det interna arbetet och hans förväntningar på oss Rotaryklubbar är:

 

 • Do more - grow more  -  vi har vår bas i samhällstjänst, lokala projekt ger störst avtryck, ju mer vi gör desto mer kommer vi att växa
 • Each One - Bring One  -  var och en tar med en gäst som vi även försöker värva som medlem
 • 1,3 miljoner medlemmar  -  vi behöver öka medlemstalet med i snitt 5-6 per klubb för att vi ska kunna öka från 1,2 miljoner, vi får göra så gott vi kan
 • Fortsätt arbeta med poliobekämpning  -  fortsätt stödja EndPolioNow, som Rotary arbetat med i över 35 år, om inga nya poliofall kommer kan polio förklaras utrotad 2026
 • Bidra  mer till TRF:s fonder  -  bidrar vi klubbar mer till Rotarys fonder kommer fler projekt som klubbarna driver att kunna delfinansieras
 • Gör en Rotary Day of Service  - lokala projekt 
 • Empowering Girls  -  stödja flickor som behöver hjälp


 
torsdag den 21 oktober 2021
24/10-21 Internationella POLIO-dagen

Internationella Poliodagen 24/10
 
Låt oss hjälpas åt inför Internationella Poliodagen på söndag 24/10. Klubben uppmanar nu alla som vill, att fram till 24/10 sätta in en slant till klubbens swish-konto 123 474 82 24 och skriva "Polio".

I mer än 35 år har Rotary arbetat med att bekämpa och utrota polio genom projektet EndPolioNow och också lyckats med det i Afrika, sedan något år. Klubbens insamlade medel skickar vi vidare till EndPolioNow som vaccinerar barn mot polio där det fortfarande finns; i Afghanistan och Pakistan. Det finns inget som ger så god utväxling av insamlade medel som detta projekt genom att Melinda och Bill Gates Stiftelse ger det dubbla av vad vi i Rotaryklubbarna över hela världen åstadkommer.

Vi redovisar i klubbens veckobrev vilket belopp vi gemensamt i klubben lyckades samla ihop.
 
onsdag den 20 oktober 2021
19/10-21; Bromma Flygplats vara eller icke vara.

I tisdags 19 oktober var rubriken "Bromma Flygplats vara eller icke vara. 
Infrastruktur - samhällets blodomlopp. Nutid och framtid och lite om Bromma Flygplats". Talare riksdagsledamot Maria Stockhaus, moderat trafikpolitisk talesperson och ledamot av trafikutskottet. 

 

Maria underströk att infrastruktur måste fungera, det ligger som en bas i samhället och påverkar mycket när det inte gör det. Det är svåra frågor och långsiktiga beslut. Ny plan för 12 år från Trafikverket kommer i november med investeringar på 900 miljarder kr. Vad ska prioriteras? Hon är orolig för hur effektiv organisationen är kring upphandlingarna av investeringarna etc. Används pengarna så effektivt som möjligt, så vi får ut så mycket som möjligt av skattepengarna? Allt blir ju alltid dyrare och försenat. Riksrevisionsverket har pekat på allvarliga brister. Vad ska vi satsa på är också en viktig fråga. Teknikutvecklingen och utvecklingen av batterier för elflyg t.ex. går snabbt. Det vi investerar i de kommande 12 åren ska vi sedan leva med i 50-100 år. Pandemin har också påverkat resandet mycket och ännu har vi inte sett hur behovet ser ut efter pandemin.

 

I avtal med Stockholms Stad ska Bromma Flygplats vara kvar till år 2038. Regeringen gav dock en utredare i uppdrag att utreda affärsnyttan med Bromma Flygplats, vilket resulterade i en rapport som är hemligstämplad. Trafikutskottets ledamöter fick en sammanfattning på två A4-sidor där allt skulle konsolideras till Arlanda Flygplats, vilket skulle kräva stora insatser och investeringar på Arlanda. Nu är det så att båda flygplatserna är sk peak-flygplatser vilket innebär att de flesta flyg peakar vissa tider på dygnet, går främst morgon och kväll, då många resenärer reser över dagen. Det gör det svårt att tränga ihop flygningarna. Man kan heller inte säkerhetsmässigt blanda stora och små flygplan, det krävs stora marginaler emellan dem. Bromma Flygplats vara eller icke vara är ingen Stockholmsfråga, då den är så mycket viktigare för resten av landet och många platser har heller inte någon rimliga tågförbindelse. Bromma Flygplats är inte bara en citynära flygplats som är praktisk för resenärer. Den är även en flygplats i beredskap med ambulansflyg som inte minst under pandemin hjälpt patienter till sjukhus med specialistvård. Sedan 90-talet har utsläppen från flyget i Sverige minskat 30% och det har accelererat. Flyg har blivit ett hatobjekt, trots att det endast står för 4% av världens utsläpp. Utsläppen kommer att minska än mer, då det sker en snabb utveckling av mindre och miljövänliga flygmotorer som även ger mindre bullerstörning. Elflygplan är också under stark utveckling och redan 2026 har Bra Flyg tänkt att trafikera Bromma-Visby med elflygplan. Maria arbetar för samförståndslösningar i trafikutskottet och menar att eftersom riksdagens majoritet inte vill lägga ner Bromma Flygplats är detta en demokratifråga som inte ska beslutas av regeringen. Maria svarade på många frågor från de engagerade deltagarna. Vi tackar henne för att hon gav oss en intressant inblick i spännande teknikutveckling  -  i konsten att förförflytta sig!


 
onsdag den 13 oktober 2021
14/10-21; Presentationsteknik och hur du skapar engagemang i dina möten

I tisdags 12 oktober var rubriken " Presentationsteknik och hur du skapar engagemang i dina möten". Huvudtallaren blev sjuk dagen före vårt möte. Talaren, presentatören, rådgivaren, konsulten, coachen och rotarianen Gustaf-Wilhelm Hellstedt ställde då upp med kort varsel och gav oss med ett stort mått av humor både inspiration och insikter i ämnet. Gustaf-Wilhelm som själv varit talare på möten världen över med upp till 3.000 i publiken berättade med inlevelse om hur du bör fästa blicken för att uppfattas som att du ser på publiken, några åt gången, så de uppfattar det som att du ser på just dem. Hur man ställer frågor till publiken och får olika delar av den att rent av tävla mot varandra i sina svar. 

 

Videomöten hemma ställer kanske krav man inte tänker på direkt, som t.ex. att du bör se representativ ut trots att du inte befinner dig på något kontor eller liknande. Klädsel och stil handlar om respekt för den du har möte med. Det lärde Gustaf-Wilhelm ut när han hjälpte arbetslösa att söka arbeta under pandemin. Han underströk också att alla deltagare på ett videomöte ska ha kameran på, annars kan man inte interagera med varandra. Viktigt är också att du tittar in i kameran i datorn inte på personerna på skärmen, först då uppfattar de andra att du ser dem i ögonen och inte neråt. Han har god erfarenhet av videomöten genom 800 enskilda möten och 50 st 2-timmarsföreläsningar de senaste 11 månaderna. Kroppsspråket är en mycket viktig del av kommunikationen och den missar man till stor del vid videomöten, då endast liten del av kroppen syns. För att du ska känna dig bekväm med att hålla videomöten behöver du träna på själva datortekniken, så du lättare kan hantera det. 

 

Att blir bra på att hålla möten handlar om att träna om och om igen, det är egentligen ren teater och efter 6 minuter brukar scenskräcken släppa. Var och en kan komma på sina egna knep för att komma till rätta med något som känns obekvämt, t.ex. att sätta en bok i linningen för att få bättre hållning. Stort tack till Gustaf-Wilhelm som snabbt ställde upp och med humor gav oss nya insikter denna krispiga morgon.

 

 
tisdag den 5 oktober 2021
5/10-21; Hoppet om ett hem: 80 miljoner människor på flykt.

I
 tisdags 5 oktober var temat ”Hoppet om ett hem: 80 miljoner människor på flykt.” Sverige för UNHCR - svensk partner till FN:s flyktingorgan - berättade om den drastiskt förvärrade situationen för människor på flykt i världen. Men också om hur de arbetar med innovativa lösningar som hjälper de mest utsatta. Talare var Åsa Widell Generalsekreterare, UNHCR och Astrid Steen, chef för företagspartnerskap och donationer, UNHCR.

 

Sedan 2013 har denna stiftelse funnits i Sverige och är den nionde största insamlingsorganisationen i landet. Endast 1% av UNHCRs medel kommer från FN, resten är frivilliga bidrag från stater, företag och privatpersoner som kommer in genom stiftelser runt om i världen som denna. I år samlar den svenska stiftelsen in ca 350 miljoner till UNHCR som både är en katastroforganisation som på kort tid drar igång verksamhet när något händer men utreder och koordinerar också på längre sikt försörjning, sjukvård, skola etc som kommer både människor på flykt och lokalbefolkning till del, för att undvika konflikter. De har nödhjälpsarbetare på plats i 135 länder och hjälper människor på flykt främst med tak över huvudet och praktiska hjälpmedel som tält, madrasser, filtar, vattendunkar, belysning etc. Så fort en katastrof inträffar i världen skickas nödhjälpen ut från något av de sju stora lagren i världen, varav ett i Köpenhamn. Inom 72 timmar ska nödhjälpen vara på plats. 

 

De flesta, hela 85% av de som är på flykt undan svält, våld och krig befinner sig i sitt eget land eller i något grannland. De allra flesta flyktingar är unga män, då dessa klarar påfrestningar bättre och familjerna vågar därför skicka iväg dem. De flesta kommer från Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. De som tar emot flest är Turkiet, Colombia, Pakistan och Tyskland. 2015 tog Libanon emot lika många som hela Europa gjorde det året. Sverige är ett av de största mottagarländerna i Europa. 
 
torsdag den 30 september 2021
Gåvokort för EndPolioNowBidra till Rotarys insamling EndPolioNow genom att swisha till klubbens konto 123 474 8224 valfritt belopp och märk det ”Gåvokort”. Ger du 100 kr vaccineras 10 barn, 150 kr vaccinerar 15 barn och 200 kr vaccinerar 20 barn. Gåvokortet finns att hämta på våra frukostmöten på tisdagarna. Du fyller själv i antalet barn du med donationen vaccinerar. Kortet är trevligt att ge bort istället för blommor t.ex. när du går på besök, nu när det kan bli möjligt igen. Tryck av korten är bekostat av förrförra presidenten Eva B Henriksson.
 
Gåvokortet har visat sig vara mycket uppskattat att få. Det är en omtänksam gåva som dessutom kan väcka nyfikenhet och intresse för Rotary.


 
onsdag den 29 september 2021
28/9-21; Kärleken, pengarna och döden...

I tisdags 28 september var temat "Kärleken, pengarna och döden" och om det talade Caroline Törnquist, Chefsjurist och Talesperson Nordea Familjejuridik. 
Caroline är expert på familjerätt och tog upp några viktiga juridiska frågor du bör ha koll på. 

 

Sambolagen som ofta missuppfattas kom 1988. När man är sambo ärver man inte varandra, det spelar ingen roll hur länge man varit sambo etc. Samboavtal innebär avsteg från sambolagen, man avtalar alltså bort lagen, vilket i sig är unikt. Det viktiga att tänka på om man är eller ska bli sambo och ska köpa bostad är de faktiska omständigheterna; att de bor där tillsammans året runt. Vem som betalat vad spelar ingen roll. Om de båda är folkbokförda där eller ej spelar ingen roll. Om de sedan separerar och inte avtalat bort sambolagen, ska den ena få 50% av bostaden och bohaget. Viktigt att man också upprättar avtalet i 2 ex, så att båda har var sitt. Att gifta sig är klokt och även att skriva Äktenskapsförord, vilket är det enda dokument som registreras.

 

Vad händer om jag blir sjuk och inte själv kan hand om mig? Då är det klokt att på förhand ha skrivit en Framtidsfullmakt. Då är det du själv som bestämmer vem som ska vara beslutsfattare i ditt ställe. Den som är delägare i ett företag bör skriva Aktieägaravtal om denna avlider och ev arvingar kan ärva den delen i företaget.  

 

Det är viktigt att skriva Testamente, så att du själv bestämmer så mycket som möjligt. Se över försäkringar, för kapital- och livförsäkringar kan man välja att ha förmånstagare. Vem som har rätt till arv ter sig olika beroende på om det finns gemensamma barn, särkullbarn eller inga barn. Man kan skriva Gåvobrev, med villkor, vilket är förskott på arv och inte belagt med gåvoskattGe med varm hand istället för med kall, som Caroline uttryckte det. 
onsdag den 22 september 2021
21/9-21; När jag får cancer i tjocktarmen och inte får hjälpTisdag den 21 september fick vi lära oss mer inom det medicinska området under rubriken: "När jag får cancer i tjocktarmen och inte får hjälp". Talare var ingenjör, MD Ph.D. och senior kolorektal kirurg Anders Grönberg. Tidigare verksam i Halmstad och Malmö. Grundare och VD för CarpoNovum sedan 2006. Ansvarig för att forskning och utveckling tillämpar sina akademiska kunskaper med fokus på sårläkning på tarmarna och utveckling av kirurgiska instrument. Har genomfört kliniska studier sedan 2008 i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina. 
 
Anders fokuserade på hur ska göra om och när vi söker vård för ont i magen som ju i värsta fall kan vara tjocktarmscancer, då det är en vanlig cancerform. När vi uppsöker vårdcentralen behöver vi vara tydliga med vilka besvär vi har, så primärvården skriver en tydlig remiss till kirurgmottagningen. 
 
Han har disputerat i microbiologi och under sina 30 år som kolorektalspecialist har han fokuserat på sårläkning i tarmen efter operation och har för det ändamålet skapat ett kirurgiskt instrument som läker skarven efter operationen, så patienter ska slippa följder av läckage som t.ex. stomi. Han har under åren opererat i många länder, den yngsta patienten var endast 2 år och den äldsta hela 102 år!
 
Anders svarade på många intressanta frågor och de närvarande fick med sig ny kunskap från mötet.

 
söndag den 15 augusti 2021
Vi startar våra frukostmöten igen den 24 augusti
Nu i början av hösten hålls våra möten på Restaurang Lángolo, Engelbrektsplan 2, i kvarteret intill Scandic Anglais. Vi får övre plan för oss själva och borden står dukade med juice, en ost- & skinksmörgås och kaffe/te för 100:-/person. Föranmälan krävs till  ewa.wasshem@gmail.com  senast söndagen före respektive möte. Minimum för att kunna genomföra mötet är 15 personer. Vid färre deltagare håller vi istället videomöte, vilket Ewa Wasshem i så fall mailar ut information om dagen före mötet.  
onsdag den 11 november 2020
Varje dag är en bra dag
Varje dag är en bra dag för ett bidrag till en viktig fråga, eller hur? Vi vill t ex bidra till att utrota polio och vi är på god väg. Du kan bidra till detta - en hundring eller två gör skillnad.  

Rotary SCFF - Swish: 123 474 82 24 - Bg: 907-5664 eller Pg: 53 60 02-9 - märk betalningen t ex med polio, eller annat du önskar bidra till. 
 
torsdag den 22 oktober 2020
Har du upptäckt dina rotary-sidor?
Har du upptäckt dina rotary-sidor?
 
Din egna klubb finns på https://www.rotary.se/stockholm-city-forsta-frukost - logga in och se över dina egna uppgifter. Kontrollera så att din adress, din mail, telefon och bild är uppdaterad. Det spelar roll för oss andra när vi behöver kontakta dig. Där kan du också uppdatera din tidningsprenumeration - beställ gärna en digital upplaga av den nordiska och/eller den världsvida tidningen. Läs vad andra föreningar gör. Kanske kan du, som många andra, glädjas över mångfalden av människor och aktiviteter?  
 
På den svenska hemsidan - https://www.rotary.se/stockholm-city-forsta-frukost -  finns t ex klubben och distriktets kalender, med information om klubbens och distriktets möten. Där hittar du också klubbens styrelse och föreningens klubbadress. 
 
Vårt distrikt hittas på adressen; https://www.rotary.se/2350  - där artiklar, kalender och annan distriktsinformation står att finna. 
 
Den världsvida organisationen hittas på rotary.org. Du kan logga in på din sida; https://my.rotary.org/en/login - och ta del av en stor del av rotarys stora värld. Ditt bidrag, genom kunskap, välgörenhet och aktiviteter, är viktigt. Vi ser gärna att du besöker detta digitala myller av aktiviteter, möten och information med jämna mellanrum. Vi uppmuntrar dig att skapa kunskap för dig själv (och andra), skapa nya kontakter och bidra till världens väl.
 
Klubben finns på facebook med en öppen sida och en klubblokal grupp (stängd för allmänheten);  
 
- klubbgrupp (endast för klubbmedlemmar);  https://www.facebook.com/groups/1884119995165529/
 
Därtill finns flera distriktssidor/grupper att delta i på facebook, för den som vill - som t ex; 
 
- facebooksida distrikt 2350;   https://www.facebook.com/RotaryDistrikt2350/
- facebookgrupp distrikt 2350 (öppen för var och en att delta i);   https://www.facebook.com/groups/104746412916020/permalink/3491612790896015/
 
Ja, det finns många sidor att hitta rotary-information på. Välkommen, du nyfiken och intresserad, att botanisera. Logga gärna in på rotary.se och rotary.org redan idag! 
 
Välkommen till Rotary Stockholm City Första Frukost.