Stockholm Gamla Stan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Futebol Da Forca

FUTEBOL DA FORCA

 Allt började för 7 år sedan med en ovanligt engagerad ung dam som heter 
Cecilia Safee och som var blott 19 år. Projektet drog igång i Mocambique.

 Vår Rotaryklub hängde på tack vare Sture Andrée och har allt sedan dess stöttat Cecilias verksamhet ekonomiskt. Den ekonomiska hjälpen har gått till utbildning, flygresor och inköp av en bil samt hjälp att komma till Sverige och delta i Gothia Cup.

 Cecilia har besökt vår klubb flera gånger och berättat hur lyckat projektet blivit, till en del tack vare vår klubb.

 I korthet går det hela ut på att försöka tackla svåra frågor i länder där flickor knappt får gå i skolan och tvingas gifta sig innan de fyllt 18 år. Oönskade graviditeter och könssjukdomar till stor del beroende på att få flickor har kontroll över sina rättigheter, kanske framförallt sin sexuella- och reproduktiva rättigheter.

 Hur tacklar man dessa svåra frågor? För Cecilia var svaret enkelt – genom fotboll.

 För sju år sedan startade organisationen som gjort fotboll och samlevnadsfrågor till en vinnande kombination.

 För närvarande är ca 400 ledare och mer än 6 000 flickor engagerade i Mocambique, Zambia, Sverige och Finland.

 Vårt projekt är ett typiskt bra Rotaryprojekt värt all ekonomisk hjälp och stöttning även fortsättningsvis.

 Glada hälsningar

 

Sture och Johan