Stockholm Gamla Stan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Polio PlusGlobal Polio Eradication Initiative

Vår klubb har sedan många år stött projektet. Det rör sig om olika aktiviteter, såsom vinlotterier, auktioner, insättning av medel i olika föredragshållares namn, olika insamlingar m.m.

Den 25 augusti 2020 klassades Afrika som fritt från "vild" polio. Fem av sex WHO-regioner representerade 90% av världens population är nu fria från "vilda" poliofall. Endast Afghanistan och Pakistan betraktas nu som endemiska länder.
Sedan 1988 har antalet poliofall minskat med 99,9%.
Det förekommer fortfarande (april 2021) enstaka fall av vaccinorsakad polio i Afrika. I Pakistan och Afghanistan finns fortfarande enstaka fall av "vild" polio samt några få vaccinorsakade. Sedan 1996 har 2 miljoner frivilliga vaccinerat 220 miljoner barn upprepade gånger i Afrika.


Kort historik:

1979 Rotary International (RI) inleder kampen mot polio med ett flerårigt projekt på Filippinerna.

1985 RI lanserar Polioplus, det första och största privatfinansierade stödprojektet till ett folkhälsoinitiativ.

1988 RI och WHO lanserar Global Polio Eradication Initiative. Då fanns det 350 000 poliofall i 125 länder.

2006 Antalet polioendemiska länder har sjunkit till fyra; Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan.

2009 Bill och Melinda Gates Foundation börjar bidra med stora belopp.

Mer finns att läsa på End Polio.

210423

Peter Lindström