Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-09-10

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-06-04

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-04-23

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-02-26

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-02-12

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-01-29

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-01-15

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 20-11-27

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 20-11-13

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 20-10-30

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 20-10-16

Bling

Projektinformation om klubbens projekt med Bling har uppdaterats, se länk.

Bling, Womenisa och The Bridge

Klubbmöte (hybrid) i Stockholm-Kista Rotaryklubb 20-10-02

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte (Zoom) i Stockholm-Kista Rotaryklubb 20-09-18

Impact Järva

Klubbmöte (Zoom) i Stockholm-Kista Rotaryklubb 20-09-04

Höststart

Klubbmöte (Zoom) i Stockholm-Kista Rotaryklubb 20-08-21

Ett arbetsintegrerande socialt företag

Lunchmöte 2018-09-21
Dagens föredrag hölls av Mauricio Chacana, Ombligo, som presenterade vad ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) innebär.


BLINGs satsning på kvinnliga entreprenörer

Lunchmöte 2018-06-01
Dagens föredrag hölls av Deqa Abukar, jämställdhetsansvarig på BLING som berättade om BLINGs satsning på kvinnliga entreprenörer i Järva-området.

Disruption i optikerbranschen

Lunchmöte 2018-05-25
Dagens föredrag med rubriken Disruption i optikerbranschen hölls av vår klubbkamrat Jonas Nordin som i egenskap av legitimerad optiker varit grundare och ägare till Synsam-butiken i Kista Galleria. 

Revisionsbransch i förändring

Lunchmöte 2018-04-06
Vår president hälsade vår nya medlem Lars Wallén, välkommen som dagens föredragshållare

Lars arbetar som auktoriserad revisor och partner på PwC och har arbetat där sedan 27 år tillbaka. 

Pralini och två nya medlemmar!

Sinem Yousuf berättade om sitt företag Pralini som tillverkar högklassiga dadelprlainer, och de två nyinvalda medlemmarna Lars Wallén och Ted Johansson välkomnades med var sin Rotarynål. Två nya medlemmar!

Tidig dialog inledd med Vinnova om finansiering efter 2019

Den 9 januari träffade en delegation från BLING ett antal nyckelpersoner på Vinnova för en tidig dialog om eventuell flerårig finansiering från 2018.
Logga Vinnova

BLINGs finansiering för 2018 säkrad!

BLING har fått 400 000 i finansiering från extern bidragsgivare. Därmed har den egenfinansiering som krävs för att möta Vinnovas finansiering säkrats. BLING har nu finansiering på nära 1,8 Mkr säkrade för 2018 års verksamhet.

BLING får 1,1-1,4 Mkr för 2018 från Vinnova!

BLINGs goda arbete under 2017 belönas!
Vinnova gav för 2017 ett stöd på 500tkr.
Det utökas nu till 1 100tkr - 1 370tkr för 2018!!
Grattis BLING!

BLING lämnar slutrapport till Vinnova

BLING har lämnat slutrapport till Vinnova, där nästan alla utfästelser har uppfyllts med råge.
70 personer har kontaktat BLING för hjälp med affärsidéer
20 (mål 17) nystartade företag coachas av BLING (Mål 17)
128 (mål 93) anställda i företag coachade av BLING (varav 114 med invandrarbakgrund)

BLING får stöd av Vinnova!

BLING får 500 000 av Vinnova!
BLING är det integrationsprojekt som klubben nu bidragit till i flera år, både personellt.
och finansiellt. Det genomförs tillsammans med Preo AB, som är primär utförare.
Vinnovas stöd kommer att möjliggöra förberedelser för uppskalning - i Järva, i andra delar av Stockholm, och så småningom på fler platser i landet.

 

Opera Fantastica

Opera Fantastica VI 2016
Den mest uppskattade, hänförande och
fantastiska musiken ur operavärlden

www.operafantastica.se
www.facebook.com/OperaFantastica

BLING

Klubbens uppmärksammade integrationprojekt var representerade i Almedalen under politikerveckan

http://blingsthlm.se/