Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Impact Järva

Klubbmöte (Zoom) i Stockholm-Kista Rotaryklubb 20-09-04

Presidenten hälsade välkommen till höstterminens klubben andra virtuella klubbmöte. 
 
Christer Persson redogjorde för ett förslag till initiativ från vår klubb med arbetsnamnet Impact Järva. Syftet med detta initiativ är att skapa en plattform för klubbens fortsatta  arbete med att  minska utanförskapet i vårt närområde. Detta föreslås ske i nära samarbete med BLING och vårt Rotarydistrikt med syftet att sammanföra  näringsliv och lokala initiativ i Järvaområdet. 
 
För att kunna föra detta initiativ vidare behöver vi skapa en dialog med främst företagen i Kista i nära samarbete med BLING. För att bättre förstå vår klubbs roll i Impact Järva behöver vi ta fram en konkret, tidssatt handlingsplan med tydliga huvud- och delmål. Det  blir också viktigt att skapa ett engagemang hos klubbmedlemmarna för projektet som sådant.
 
Vid nästa klubbmöte 18 sep 12:30 planerar vi att fortsätta diskussionen och komma fram till ett par konkreta första steg att starta arbetet.
 
Vid klubbmötet gången därefter, 2 okt, hoppas vi få en uppdatering om Bling. Det har hänt mycket den senaste tiden och Bling har fått nya pengar från Allmänna Arvsfonden.
 
Gunnar Björklund/Ted Johansson