Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-01-15

10 deltagare, inga gäster.
 
Presidenten hälsade välkommen till dagens virtuella klubbmöte. Temat för dagen var den pågående pandemin och hur vi kan fortsätta att hantera det som skulle varit över efter sommaren. Som förberedelse till mötet hade länkar till bl.a. TED-föredrag skickats ut till klubbmedlemmarna.
 
Vår president konstaterade att vi kommer att behöva fortsätta med klubbmöten via Zoom under våren fram till dess att smittläget tillåter att vi träffas fysiskt igen. Sannolikt först efter det att alla klubbmedlemmar erbjudits möjlighet att vaccinera sig.
 
En diskussion har inletts med Sundbybergs RK om att ha gemensamma klubbträffar med inbjuden föredragshållare. Då rotaryklubben i Sundbyberg har övergått till möten på kvällstid skulle vi dessutom kunna utvärdera om detta även vore intressant att införa även för vår klubb.
 
Temat för dagen inbjöd till en livlig diskussion med många intressanta reflektioner. För de flesta av deltagarna har självisolering varit nödvändig under större delen av förra året.
 
Att inte kunna träffa vänner, barn och barnbarn annat än på avstånd har för oss alla upplevts som trist och diskussionen på mötet kom mycket att handla om vad som skulle behöva hända för att allt så småningom skall kunna återgå till det normala. Eller blir det det nya normala – som kanske innebär fri rörlighet bara för dem som har blivit vaccinerade?
 
Med förhoppningen om att vi till våren åter skall kunna återgå till våra ordinarie klubbmöten i Kista och ett tack till deltagarna för visat engagemang  avslutade presidenten mötet.
 
Vid pennan,
 
Gunnar Björklund