Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-01-29

11 deltagare, en gäst.

Presidenten hälsade välkommen till dagens klubbmöte och inledde med att berätta om sitt samtal med Anders Bergström, president i Sundbybergs RK, om att ha gemensamma klubbträffar med inbjuden föredragshållare

Ted meddelar vidare att ”Sundbybergsklubben har i Coronatider flyttat sina fredagslunchmöten till onsdagskvällar kl. 19 (Zoom), varje vecka. Eftersom vi i Kista träffas jämna veckor skall vi försöka ha föredrag av mer allmänt intresse på onsdagar udda veckor och hjälpas åt med bra program. Medlemmar i Sundbyberg bjuds in till Kistaklubben på våra fredagar på motsvarande sätt”.

Nu på onsdag den 3 februari kl 19 kommer vi alltså att kunna logga in via Zoom hos Sundbybergs RK och lyssna till det föredrag som hålls av Ann-Britt Ryd-Pettersson med titeln ”Från TV-sporten till Trump; om 40 år i public service”. Information om inloggningen till mötet kommer att skickas ut via mejl.

Det blev sedan dags att möta dagens föredragshållare, Professor Carl-Mikael Zetterling, KTH som berättade för oss om spekulationerna om liv på Venus och om hur KTH:s forskning inom högtemperaturelektronik kan bidra till att avslöja  denna hemlighetsfulla och ogästvänliga  planets hemligheter.

Temperaturen på Venus yta är ca.460 grader Celsius vilket omöjliggör användandet av kisel som material för de integrerade kretsar som behövs för ett framgångsrikt studium av denna planet. Med hjälp av medel från K-A Wallenbergs fond har integrerade kretsar framtagits baserade på kiselkarbid (SiC) som visat sig klara denna höga temperatur. Dessutom är känsligheten för kosmisk strålning betydligt mindre vilket sammantaget skulle kunna bana vägen för den elektronik som behövs i framtida venuslandare. Alla kretsar är framtagna i Elektrumlaboratoriet i Kista och den FOU som behövts för framtagningen av dessa har legat till grund för flera doktorsavhandlingar.

För mer info: https://www.kth.se/blogs/wov/   (videopresentation och bilder från presentationer).


Vid  pennan,

Gunnar Björklund