Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Klubbmöte (Zoom)

Klubbmöte via Zoom i Stockholm Kista Rotaryklubb 21-02-12

8 deltagare.

Presidenten hälsade välkommen till dagens klubbmöte och inledde med att berättade att vi var fyra från Kistaklubben som i onsdags förra veckan loggade in via Zoom hos Sundbybergs RK för att lyssna till det föredrag som hölls av Ann-Britt Ryd-Pettersson med titeln 
”Från TV-sporten till Trump; om 40 år i public service”. Kommande onsdag är vi även välkomna att delta liksom följande onsdagar udda veckor kl. 19.

Vi fick sedan höra Adnan Yousuf som i sitt egoföredrag gav en levande och engagerande berättelse om sig själv, sin familj och hur han tillsammans med Arash Sofla kom att lägga grunden till BLING. 

Under tiden när Adnan gick på KTH och Arash studerade till civilekonom kom de successivt till insikt om de svårigheter och fördomar som ungdomar i Järvaområdet har att brottas med när de vill starta egna företag och behöver få tillgång till startkapital och annan hjälp med att realisera sina affärsidéer. De erfarenheter som Adnan och  Arash fått genom eget entreprenörsarbete ledde sedan vidare till uppdrag från såväl Vinnova som Arbetsförmedlingen. Dessa genomfördes med mycket gott resultat och ledde samtidigt till etableringen av BLING som sedan starten för c:a sex år sedan har utvecklats till The Suburb Startup Movement med inititativen Womenisa och Shift som fått stor uppmärksamhet och mediala genomslag.

I förlängningen har det också visat sig att BLING bidrar med att utveckla entreprenöriella nätverk med potential att växa internationellt. Till exempel via de kontakter, såväl språkligt som kulturellt som många i bl.a. Järvaområdet har med sina ursprungsländer.

Adnans framhöll att det som främst gett honom drivkraft varit en önskan att hjälpa människor att uppnå sin egen potential och därigenom skapa möjligheter till förändring av levnadsvillkor för människor i utsatta områden,

Vid pennan,

Gunnar Björklund