Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Revisionsbransch i förändring

Lunchmöte 2018-04-06
Vår president hälsade vår nya medlem Lars Wallén, välkommen som dagens föredragshållare

Lars arbetar som auktoriserad revisor och partner på PwC och har arbetat där sedan 27 år tillbaka. 

PwCs huvudområden är tre: Revision, redovisning och rådgivning. Företaget tillhör de Fyra Stora som arbetar internationellt och med de största bolagen. Dock ingår även små företag och organisationer i kundkretsen som en stor del av verksamheten.

PwC styrka ligger i att finnas närvarande lokalt hos kunderna samtidigt som man har tillgång till ett internationellt kompetensnätverk som kan mobilisera de resurser som t.ex. krävdes inför den nyligen avslutade börsnoteringen av Spotify.  Andra exempel är förvärv och försäljning av företag.

Även revisionsbranschen förändras:
Stora företagskrascher har lett till att regleringarna ökar, vilket ökar risken för revisionsföretagen.

Det finns flera skäl, men detta är ett till att PwC Sverige den 14 februari i år meddelade att man säljer hela huvudområdet Redovisning. 

Automatisering via data spelar en allt större roll och särskilt när det gäller redovisning för mindre företag där det nu börjar finnas appar som hanterar det mesta av det som tidigare måste redovisas manuellt.

Datoriseringen inom företagsvärlden har å andra sidan satt fokus på IT-säkerhet och cybersäkerhet, och detta har nu blivit ett område som växer starkt inom PwC.

Lars framhöll revisorsyrket som ett utåtriktat spännande arbete där det gäller att bygga relationer och kunna vara till hand för uppdragsgivaren när denne behöver det. Ofta handlar det om att vara rådgivare och då hjälper det att ha skaffat sig en bred erfarenhet genom att ha arbetat ute på fältet med kunder representerande olika företag och branscher.

Avslutningsvis berättade Lars om hur PwC på olika sätt stöder BLING, där man just nu förbereder utbildning av BLINGs nyföretagare i grundläggande redovisning.