Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Disruption i optikerbranschen

Lunchmöte 2018-05-25
Dagens föredrag med rubriken Disruption i optikerbranschen hölls av vår klubbkamrat Jonas Nordin som i egenskap av legitimerad optiker varit grundare och ägare till Synsam-butiken i Kista Galleria. 

Vår president hälsade välkommen till dagens möte och påminde om våravslutningen den 15 juni i Kista kyrka. Anmälan mejlas till Karin Nordin via adressen: karin@kemidata.se. Ordet lämnades över till Jonas Nordin:


De senaste decennierna har inneburit stora förändringar i optikerbranschen. Masstillverkning av glas och bågar har pressat priserna samtidigt som internetförsäljning av glasögon har börjat att ta fart. Kunder uppmanas att byta glasögon en gång om året i takt med modets skiftningar vilket inneburit ett utbud av nya varumärken där inte alltid kvaliteten på glas och bågar satts i första rummet.

Synsam har från att ha varit en gemensam inköpscentral vuxit till en kedja av butiker som finns i hela Norden. De tidigare ägarna av butikerna är numera franchisetagare vilket inneburit en hel del fördelar speciellt när det gäller marknadsföring och inköp men även när det gäller finansiering. T.ex. då det gäller avbetalningsköp eller olika typer av lins- eller glasögonabonnemang som blivit allt vanligare. Inflytandet har dock förändrats kraftigt när man gått från ägare till franchise-tagare.

Jonas anser att det finns en tydlig överetablering i branschen vilket illustreras av att det enbart i Kista Galleria finns fyra optikerbutiker.
Konkurrensen har medfört att det blir viktigt att profilera sig vilket gjort att många butiker numera också erbjuder tjänster kopplade till ögonhälsa. En annan konsekvens är att det blir nödvändigt med långa öppettider för att möta konkurrensen samtidigt som det är stor brist på legitimerade optiker. Yrket kräver tre års akademisk utbildning och därtill praktisk erfarenhet. 

Jonas betonade vikten av att ge kunderna ett gott bemötande och att alltid sätta kvaliteten i första rummet vilket också varit det som gett Synsam i Kista framgång genom åren.