Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

BLINGs satsning på kvinnliga entreprenörer

Lunchmöte 2018-06-01
Dagens föredrag hölls av Deqa Abukar, jämställdhetsansvarig på BLING som berättade om BLINGs satsning på kvinnliga entreprenörer i Järva-området.

Vår president hälsade välkommen till dagens möte och påminde om våravslutningen fredagen den 15 juni i Kista kyrka. Anmälan mejlas till Karin Nordin via adressen: karin@kemidata.se.

BLINGs jämställdhetsarbete har i första hand inriktats mot att nå ut till de kvinnor som idag av tradition fått se sin roll begränsad till hem och familj. Här har det visat sig mycket viktigt med träffpunkter där det känns naturligt att tala om entreprenörskap och samtidigt få träffa kvinnliga förebilder.

För att lyckas gäller det ofta att hela familjen blir engagerad! BLING erbjuder sedan hjälp med att ta fram affärsplaner och informerar om vad som krävs föra att starta ett företag och driva det i bolagsform.

BLING arbetar aktivt med informatörer som har till uppgift att uppsöka kvinnoföreningar, öppen förskola och liknande. Det handlar ofta om att påverka attityder och förutfattade meningar om kvinnor som företagare samt att få ut skriftlig information på olika språk. En studiecirkel har startats med deltagare i åldrar från 18 – 60 år.

Det finns ett akut behov av mentorer, gärna kvinnliga som kan ge stöd och vara bollplank under uppstartnings- och etableringsfasen.

Deqa påminde också om att hon tillsammans med övriga engagerade i BLING kommer att finnas på plats på måndag den 11 juni mellan kl. 15:30-20:00 i Rotarytältet på Spånga IP.