Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Ett arbetsintegrerande socialt företag

Lunchmöte 2018-09-21
Dagens föredrag hölls av Mauricio Chacana, Ombligo, som presenterade vad ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) innebär.


Vår president hälsade välkommen till dagens möte och presenterade dagens föredragshållare Mauricio Chacana.

Mauricio berättade om sin egen bakgrund och presenterade sitt nuvarande företag Ombligo som ett Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF). Ett socialt företag kan etableras inom olika områden men huvudsyftet är att hjälpa människor som idag står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb och en försörjning. Detta gäller särskilt i olika utsatta områden där det ofta uppstår en kedjereaktion när någon inom familjen eller bekantskapskretsen har startat eget eller fått en fast anställning.

Det sociala företagets målgrupper är dels människor med olika former av funktionsnedsättning men även långtidsarbetslösa, tidigare kriminella eller socialt utsatta ungdomar.

Genom att fokusera på varje individs förmåga och personliga förutsättningar och matcha dessa mot de arbetstillfällen som finns kan ASF göra stora insatser för såväl individen som för samhället. För att gå iland med detta krävs stöd och engagemang av motiverade medarbetare samt finansiärer från såväl det privata som det offentliga. Förmåga och vilja att starta företag spelar en viktig roll.

Ombligo planerar ett ASF i Kista och söker f.n. medel till detta.

Till sist vill vi gärna citera Mauricios eget måtto: ”Vill man förändra världen till det bättre, börjar man med sig själv först”.