Stockholm-Kista
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Guvernörsbesök (Zoom)

Tidpunkt:
Adress:


Guvernörsbesök, webbaserat.
Upplägget är 30 minuter, varav 10 minuters inledning och 20 minuters diskussion. För mig är det viktiga kommunikationen och att ta del av era klubbar och medlemmars idéer och tankar. Utgångspunkten för diskussionen är prioriteringarna i distriktets verksamhetsplan:
-          Hur kan vi göra saker annorlunda och varför?
-          Hur kan vi visa en bredare bild av vår organisation?
-          Hur kan vi bli mer relevanta?