Stockholm Kungsholmen Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

Sekreterare

Namn: Conny Callin

Telefon: +46 705363814

E-post: conny.callin@me.com

Sekreterare

Namn: Kerstin Karlsson

Sekreterare

Namn: Raphael Matzker

Sekreterare

Namn: Pär Wallin

Sekreterare

Namn: Johan Bengtsson

vice Sekreterare

Namn: Conny Callin

Telefon: +46 705363814

E-post: conny.callin@me.com

President

Namn: Conny Callin

Telefon: +46 705363814

E-post: conny.callin@me.com

Skattmästare

Namn: Raphael Matzker

IT-samordnare

Namn: Tomas Betzholtz

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Kjell Zahr

Projekt Rena Mälaren

Namn: Josefina Larsson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Katja Ekvall

Information och PR-kommittén

Namn: Jini Sofia Lee

Projektledare Rena Mälaren

Namn: Lydia Banderby

Telefon: +46 0730-215844

E-post: lydia.banderby@icloud.com

Valberedning

Namn: Marie Persson

Telefon: +46 070-7160503

E-post: mariepersson@ownit.nu

Ledamot Programkommittén

Namn: Martin Forstner

Immediate Past President (IPP)

Namn: Pär Wallin

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Tomas Betzholtz

Ledamot

Namn: Kerstin Karlsson

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Marie Persson

Telefon: +46 070-7160503

E-post: mariepersson@ownit.nu

Projekt Rena Mälaren

Namn: Martin Forstner

Ordf. Ungdomstjänst

Namn: Pär Wallin

Kultur- och medlemskommittén

Namn: Magnus Österblom

Ledamot Programkommittén

Namn: Kerstin Karlsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Per Sjöblom

Revisor

Namn: Anders Banderby

Ledamot Programkommittén

Namn: Pär Wallin

Ledamot

Namn: Johan Bengtsson

Projekt Rena Mälaren

Namn: Kerstin Karlsson

Ordf. Kultur- och medlemskommittén

Namn: Anders Banderby

Projektledare UF Anna Whitlock

Namn: Pär Wallin

Ledamot Programkommittén

Namn: Johan Bengtsson

Valberedning

Namn: Anders Mökander

Revisor

Namn: Kjell Zahr

Kultur- och medlemskommittén

Namn: Josefina Larsson

Tillträdande President

Namn: Katja Ekvall