Stockholm Kungsholmen Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Människohandel

Tidpunkt:
Adress: Marriott Courtyard Rålambshovsleden 50 112 19 Stockholm


Människohandel är en av de största brottsliga verksamheten i världen som narkotika- och vapenhandel. Personer som faller offer för människohandel behandlas som varor som säljs och köps och utnyttjas med ett syfte att tjäna pengar. Människor är mer lönsamma för kriminella strukturer än vapen eller narkotika eftersom de kan säljas många gånger.

NCEV (Nationellt Centrum mot mänsklig Exploatering och Våld) ger direkt stöd till offer för människohandel, arbetar förebyggande och utbildar yrkesverksamma om människohandel och våld frågor i Sverige och runtom i världen. NCEV kommer att  presenteras av sin grundare Elena Timofeeva.