Funktionärer

President

Namn: Eva Nordwall

Sekreterare

Namn: Vilhelm Höök

Skattmästare

Namn: Pär Eriksson

IT-samordnare

Namn: Maria-Pia Padovani

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Elisabet Kearsley

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Henry Cardona

Sommelier

Namn: Gunnar Törelius

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Evrim Erdal

Vice President

Namn: Henry Cardona

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Eva Ellström

Tillträdande President

Namn: Robert Keller

Sommelier

Namn: Sören Lundström

Kommunikationskommittén

Namn: Henry Cardona

Gustav Rudbergs fond

Namn: Jan Moritz

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Robert Keller

Ledamot Programkommittén

Namn: Kurt Sjöberg

Revisor

Namn: Jakob Knejp

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Marianne Rilde Björkman

Kommunikationskommittén

Namn: Hans Gillior

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Linn Lindström

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Sören Karlsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Ann O. Andersson

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Maria-Pia Padovani

Kontaktperson Media

Namn: Linn Lindström

Revisor

Namn: Sven Grevelius

Ordf. Programkommittén

Namn: Per Holst

Kommunikationskommittén

Namn: Linn Lindström

Kontaktperson vän-klubb i Hamburg

Namn: Walter Schaller

Gustav Rudbergs fond

Namn: Sören Berggren

Kommunikationskommittén

Namn: Maria-Pia Padovani

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Gunnar Törelius

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: stockholm-sergel@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Odd Fellow-huset
Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 STOCKHOLM

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

En väg till fred - om Rotarys Peace Center Program
2020-02-28 11:45