PROJEKT - Togo


Projekt Togo, Västafrika

Syfte:

Projektet syftar till att förebygga tidiga graviditeter och tidiga äktenskap hos flickor och unga kvinnor. Under 2012 genomförde ministären för primär och sekundär utbildning i Togo en studie i grundskolan (åldrar 6-12) och i gymnasieskolor (åldrar 12-15). Denna studie visade 5,443 fall av graviditeter under läsåret 2011-2012, varav 230 graviditeter registrerades i grundskolan. Denna situation är naturligtvis ett stort bekymmer för hela samhället och för de enskilda flickorna.

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: stockholm-sergel@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Odd Fellow-huset
Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 STOCKHOLM

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Ego-föredrag
2020-06-05 12:00