Funktionärer

President

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Sekreterare

Namn: Mikael Eklund

Skattmästare

Namn: Åsa Lennmor

IT-samordnare

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Executive Secretary

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Margareta Geijron

Revisor

Namn: Lars Zacharoff

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Kontaktperson Media

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Kontaktperson Fellowship

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Tord Elfwendahl

Telefon: +46 070-8202363

E-post: tord.elfwendahl@elfco.se

Registeransvarig

Namn: Kerstin Ullasdotter Palm

Revisor

Namn: Kari Golab

Ledamot Programkommittén

Namn: Bo Sundmark

Telefon: +46 070-5446326

E-post: bo.sundmark@fei.se

Styrelseledamot

Namn: Charlott Richardson

Ledamot Programkommittén

Namn: Charlott Richardson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Mikael Häussling Löwgren

Telefon: +46 0704-223431

E-post: mhl.rotary@gmail.com

Kontaktperson Ung Företagssamhet

Namn: Annika Castwall

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Julio Vargas

Tillträdande President

Namn: Marie Carlsson

Telefon: +46 708157205

E-post: marie@mariebelle.se

Närvarorapportör

Namn: Marie Carlsson

Telefon: +46 708157205

E-post: marie@mariebelle.se

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Blasieholmen
Blasieholmsgatan 4 C
11456 Stockholm

Ordinarie mötestid: Fredagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Round table - frågestund kring klubbstadgar
2018-09-28 07:30