Stockholm-Vällingby
STOCKHOLMS VÄSTRA

Ovan visas några av våra föredragshållare under år 2019. Radvis från vänster: Jenny Forsberg, om ADD och autism, Cecilia Brink, kommunfullmäktiges ordförande, Sonat Burman Olsson, styrelseproffs, Galaxia Wallin, författare, Julie Lindahl, författare, Anders Andersson, tidningsman, Per Börjesson, VD och ägare av Spiltan AB, Mattias Goldman, miljötankesmedjan Fores, Herman Lindquist, författare, Mikael Timm, kulturman.


Välkommen!


Alla rotarianer är välkomna att besöka vår klubb varje tisdag kl 12.45. 

Anmäl dig i första hand via ClubAdmin eller i andra hand till:  johanna@krigstrom.com senast måndag kl 11:00.

Anmälan efter det görs direkt till restaurangen på Hässelby Slott, tel: 08-4455140
Historik Stockholm-Vällingby RK

Klubben bildades 1955 med Stockholm-Västra Rotaryklubb som fadderklubb. De tre initiativtagarna var Lars-Olof Winzell, Svenska Pressbyrån, Albert Aronsson som var vd för Svenska Bostäder samt Kay Mittelton från försäkringsbolaget Thule. Charterpresident var Harald Berg, vd på Arenco. Klubbens medlemmar kom att representera näringslivet i den då helt nybyggda förorten Vällingby. Här skulle skapas något helt nytt - ABC-staden med Arbete, Bostäder och Centrum.  

   Klubben var 1975 fadderklubb för Stockholm-Hässelby Rotaryklubb. År 2008 gick Vällingbyklubben  samman med Hässelbyklubben. Den nya klubben kallades Stockholm-Hässelby-Vällingby Rotaryklubb.

   Nästa sammanslagning skedde 2011 då klubben gick samman med Stockholm-Järva Rotaryklubb. Den nya sammanslagna klubben återtog då klubbens ursprungliga namn Stockholm-Vällingby Rotaryklubb.

   Klubben har fostrat tre distriktsguvernörer: charterpresidenten Harald Berg, David Törnblom, som var rektor för Blackebergs gymnasium, och vår nuvarande medlem Ingemar Friede 2009-2010.


 
 
tisdag den 4 augusti 2020
Lunchmöten inställda tom 18 augusti
 
tisdag den 11 augusti 2020
Lunchmöten inställda tom 18 augusti
 
tisdag den 18 augusti 2020
Lunchmöten inställda tom 18 augusti
 
måndag den 24 augusti 2020
Styrelsemöte
 
tisdag den 25 augusti 2020
Veckomöte
 
tisdag den 15 september 2020
Guvernörsbesök
Vår nya guvernör  Soledad Aguilar Oddershede besöker vår klubb.
Hennes tema blir : Rotary öppnar möjligheter
Mål för året:          Göra saker annorlunda ,visa upp en annan bild av Rotary och att göra Rotary mer relevant
 
tisdag den 15 september 2020
Veckomöte
 
tisdag den 22 september 2020
Big Bangs och small bangs-antimateria i Universum och i Laboratoriet
Professor emeritus Erik Johansson,"Big Bang och small bangs-antimateria i Universum och Laboratoriet"
Några kilometer utanför Geneve,hundra meter under jord,kolliderar protoner med en energi som numera bara kan skapas i partikel-laboratorier
som CERN. Vid de här kollisionerna produceras lika många antipartiklar som partiklar och de observeras i det enorma partikel-experimentet ATLAS.
När Hollywoodfilmen Angels and Demons gjordes,var det ingen slump att antimateria fick spela en roll.
Antimateria är en fundamental komponent i Universum.
Men Univerums antimateria är också ett av dess mysterier- Var är all antimateria?
 
tisdag den 29 september 2020
"Patent - att skydda värdeskapande - inte utan problem"
Peter Jörgensen  "Patent  - att skydda värdeskapande - inte utan problem".
Peter är bergsingenjör och tekn. lic.  Peter har varit teknisk attache´i USA ,arbetat i Bryssel som ansvarig för kontakterna mellan Norrbotten och Västerbotten
och EU:s olika institutioner.
Sedan 2006 har Peter i olika roller verkat för att utveckla innovationsklimat bl.a. bättre villkor för uppfinnare,entreprenöreroch affärsänglar.
Beskattning av optioner och investeraravdrag har stått på agendan.
De senaste åren har fokus varit de kapitalsvaga aktörernas möjlighet att bidra till värdeskapande.
Arbetet bedrivs ideellt.
 
måndag den 19 oktober 2020
Styrelsemöte
 
tisdag den 17 november 2020
Årsmöte
 
måndag den 18 januari 2021
Styrelsemöte
 
måndag den 22 mars 2021
Styrelsemöte
 
måndag den 24 maj 2021
Styrelsemöte
 

 
måndag den 18 maj 2015
Alfabetiseringsprojekt tillsammans med ALEF

Första steget ut ur fattigdom, förtryck och utanförskap.

ALEF betyder

 

  • Adult
  • Learning and
  • Empowerment
  • Fund