Stockholms Västra Rotaryklubb grundades 1948 som huvudstadens andra rotaryklubb och upptagningsområdet var Kungsholmen.
Initiativet till att stifta vår klubb togs av Kurt Belfrage. Han tog Rotary till Sverige 1926 och blev också klubbens förste president 1949-1950.
Klubben träffas för onsdagsluncher kl 12-13 i Odd Fellowhuset vid Kungsträdgården.

Varmt välkommen!

______________________________________________________________________________

Klubbprogram
 
onsdag den 19 december 2018
Inställt - Jul
 
onsdag den 26 december 2018
Inställt - Jul
 
onsdag den 2 januari 2019
Inställt - Jul
 
onsdag den 9 januari 2019
Inkommande president
Programpunkten är inte klar ännu
 
onsdag den 16 januari 2019
Cancerköerna sommaren 2017 på KS - kan de uppstå igen?
Anders Milton ,disputerad läkare, tidigare VD på Sveriges Läkarförbund, ordförande Svenska Röda Korset. Utredare åt olika regeringar rörande hiv och aids, psykiatrin, donation och transplantation av organ.  Ledamot av tsunamikommissionen mm.
 
 
onsdag den 23 januari 2019
Elvägar och introduktionen av detta nya inslag i transportsystemet
Björn Hasselgren, PhD gästforskare Uppsala Universitet, har en roll i gränssnittet mellan Trafikverket  och ekonomisk historisk forskning.
Björn är även engagerade i Byggnadsvårdsföreningens styrelse
 
onsdag den 30 januari 2019
Rotary Talks
Mer info kommer
 
onsdag den 6 februari 2019
Highlights i Skandias utveckling 1855-2018
Ulf Mikaelsson, pol mag och tidigare chef för Skandias företagsdivision i Sverige och bolagets industridivision i Norden
 
onsdag den 13 februari 2019
Poem från nyutkommen bok
Vår egen medlem Carl-Otto bjuder på nya poem från sin nyutkomna bok
 
onsdag den 27 februari 2019
Palme-mordet, "en oväntad vändning"
Claes Hedberg har forskat kring Palmemordet sedan 1998
och lagt ned närmare 20.000 timmar innan han släppte sin bok, som avslöjar
den dolda hemligheten kring "mordet" som snart gäckat oss i 33 år!


Läs mer här
 
onsdag den 6 mars 2019
Besvärliga människor
Besvärliga människor. Svenska entreprenörer under 400 år från Louis de Geer till Jan Stenbeck

Anders Johnson presenterar en ny bok
 
Klubbartiklar
tisdag den 11 december 2018
Årets stipendiat
Stockholms Västra Rotayklubbs Ungdomsutvecklingsfond utbetalade i onsdags 2018 års stipendium på 10.000:- till Elin Bergenlöv 
som vid klubbens veckomöte höll ett intressant föredrag om sina tio veckors långa fältstudie i Tanzania tillsammans med SIDA och Stockholms Universitet.
 
Klubben har valt att stödja hennes examensarbete med inriktning på genusvetenskap inom statsvetenskapen med tyngdpunkten på jämställdhetsfrågor och kvinnans reproduktiva och sexuella rättigheter. 

Här ses Elin flakerad av President Ursula Elemhagen och Ungdomsutvecklingsfondens ordförande Anders Danielsson

 
söndag den 2 december 2018
RYLA-deltagare

Klubbens RYLA-deltagare 2018

Årets RYLA-stipendiat, Vendela Runold, deltog i programmet i Gdansk/Sopot, Polen, under tre dagar i augusti/september tillsammans med ungdomar från Sverige och Polen. 
Hon beskrev ett intressant interaktivt ledarskapsprogram som utgick från en rad scenarier där ungdomarna fick följa en organisations utveckling och kriser och fick försöka lösa uppkomna problem utifrån de roller/befattningar de tilldelades. 
Praktiska inslag varvades med föreläsningar bl.a. om Rotary och kulturskillnader i ledarskap mellan Sverige och Polen. 
Vendela tycker att utbildningen gett henne nya insikter i gruppdynamik, mötesteknik och strategiarbete - kunskaper hon tycker är värdefulla och som hon kan ta med sig in i sitt nuvarande arbete inom  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 
 
onsdag den 21 november 2018
Pernilla Skiöld Bergman

Pernilla Skiöld Bergman, sambandschef vid Livgardet,  gav oss en levande och personlig betraktelse om sin roll som första kvinnliga officer vid Svea Livgarde 1995. Hon redogjorde för bakgrunden till att man tog in kvinnor i försvaret och om de diskussioner och attityder som då mötte dem. Hon konstaterade dock att Försvarsmakten i dag fungerar som en mycket bra arbetsplats för kvinnor.Pernilla Skiöld
 
onsdag den 14 november 2018
Peter Jeppsson


Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, redogjorde för en rad tuffa utmaningar som Sverige och svenskt näringsliv står inför. Han lyfte bl.a. fram behovet av nödvändiga strukturreformer för att företagen ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och för att arbetsmarknaden ska kunna fungera bättre. Sveriges tätposition är inte längre självklar.

 
tisdag den 13 november 2018
Pia Watkinson

 

Pia Watkinson, insamlingschef på Ersta Diakoni höll ett lysande och tankeväckande  föredrag om den ideella föreningen som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. 

Under 2017 hade över 30 mkr insamlats. Hon slog ett extra slag slag för “ Julinsamlingen “ som går till barnverksamheten på Ersta Fristad. 

Ersta Diakoni utvecklas positivt med  många viktiga verksamheter, vilket ställer krav på nya och moderna lokaler. 

Ersta Nya sjukhus skall stå klart 2021 med en kapacitetsökning på upp till 50 procent fler patienter än idag.

 
Pia Watkinson

 

 
Klubbprojekt
lördag den 17 februari 2018
Medlemsskap

Vad är en Rotarian

Vår världspresident 2018-2019, Barry Rassin, har valt som tema: Be the Inspiration och vill att vi rotarianer ska vara en inspirationskälla för vår omgivning och en samhällkraft som gör avtryck, kliver fram - syns och hörs.

 

Rotarianer 

- bildar tillsammans globala yrkesnätverk, genomför serviceprojekt och bidrar till verklig förändring för människor runt om i världen.

- visar handlingskraft under mottot:  Service Above Self

- finner vänner för livet, har roligt tillsammans och är med och påverkar spännande klubbprojekt

 

- får ta del av intressanta klubbföredrag  i aktuella och unika ämnen

 

Hur blir man rotarian?

Enklaste sättet att bli medlem är att kontakta vår Rotaryklubb. Du blir bjuden till ett klubbmöte och får en inblick i vad Rotary är. När du känner ett engagemang och vill avsätta tid för Rotary, så behöver du bli rekommenderad av minst två rotarianer (faddrar). Därefter tar klubben upp frågan om ditt medlemskap.

 

Är du intresserad av vår klubb? 

Varmt välkommen till ett möte! Kontakta oss genom att skicka ett mail till stockholms-vastra@rotary.se. På hemsidan kan du läsa mer om våra projekt och vad som är på gång i klubben.

 
torsdag den 15 februari 2018
Ungdomsutvecklingsfonden
Klubbens största ekonomiska åtagande är stiftelsen för Ungdomsutvecklingsfonden som instiftades i 1992. Fonden syftar till att stödja unga människors utveckling och utbildning inom näringsliv och förvaltning, vilket sker genom stipendier samt studie- och resebidrag.
 
onsdag den 14 februari 2018
Klubbens internationella projekt

Stockholms Västra Rotaryklubb stöttar och driver ett antal projekt för att bidra till en bättre värld. Vår riktstjärna är ett osjälviskt agerande, därför är det naturligt för oss att aktivt bekämpa orättvisa, sjukdom och fattigdom i världen. Genom Rotarys lokala, nationella och internationella verksamhet via fonder och projekt, bedrivs insatser som gör skillnad.

 

Läkarbanken: Vår Afrikaläkare

Läkarbanken startades 1988 och består av Rotarys läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken i samarbete med Erikshjälpen. Varje år skickas ungefär 150 läkare från Sverige ut på sex veckor långa uppdrag. De flesta till Kenya, men även till andra länder i Afrika, som Tanzania och Etiopien. Läkarna får fri resa och uppehälle men ingen lön. Läkarbristen är där för oss ofattbart stor, med en läkare per i bästa fall 25 000 invånare, jämfört med i Sverige har va en läkare per 340 invånare. I dessa u-länder dör därför miljoner människor i sjukdomar som kan botas, mångdubbelt fler än i naturkatastrofer och krig. Förutom läkare sänds även sjuksköterskor och tandläkare ut.

 

PolioPlus

År 1986 inleddes PolioPlus som är den största kampanj som hela Rotaryvärlden någonsin har varit inblandad i. Efter samråd med Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s barnfond, UNICEF, har Rotary åtagit sig att främst bekosta poliovaccin men även andra vacciner mot barnsjukdomar och även att medverka till att vacccinationerna genomförs.

 

RYLA – Rotary Young Leadership Academy - ledarskapsutbildning

Klubben bjöd in till en ledarskapsutbildning att äga rum i augusti 2018 för unga yrkesverksamma i samarbete med Rotary Sopot, Polen.

 
tisdag den 13 februari 2018
Klubbens lokala projekt

Stockholms Västra Rotaryklubb stöttar och driver ett antal projekt för att bidra till en bättre värld. Vår riktstjärna är ett osjälviskt agerande, därför är det naturligt för oss att aktivt bekämpa orättvisa, sjukdom och fattigdom i världen. Genom Rotarys lokala, nationella och internationella verksamhet via fonder och projekt, bedrivs insatser som gör skillnad.

 

Elevstödsfonden

Stockholms Västra Rotaryklubb har instiftat ett behovsprövat stipendium för elever på Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. Stipendiets syfte är att möjliggöra för elever med svår ekonomisk situation att genomföra sin gymnasieutbildning

 

Kulturstipendiet

Sedan 1988 har klubben delat ut musikstipendier till elever vid Stockholms Musikgymnasium på Kungsholmen, som på olika sätt utmärkt sig.

 

Kurt Belfrages Minnesfond 

Klubben bidrar till Kurt Belfrages Minnesfond och känner särskild stolthet över denna minnesfond för vår charterpresident Kurt Belfrage, vilken instiftades vid hans bortgång 1951. Syftet är att stödja ungdomars personliga utveckling och att verka för förståelse mellan nationer. 

 

Ungdomsutvecklingsfonden

Klubbens största ekonomiska åtagande är stiftelsen för Ungdomsutvecklingsfonden som instiftades i 1992. Fonden syftar till att stödja unga människors utveckling och utbildning inom näringsliv och förvaltning, vilket sker genom stipendier samt studie- och resebidrag.

 

Non Violence Project

På initiativ från distriktet sökte klubben så kallade ”District grant” för att följa upp det initiativ som togs våren 2015 till ett samarbete med organisationen Non Violence Projekt, ”NVP”. Med hjälp av ekonomiska bidrag från Rotary Ladugårdslandet och Kristofer Erlandsson kunde sammantaget 32 000 kronor ges till en ”huvudtränar- utbildning” för Non Violence Project.

 

Integration

Klubben deltar i ett projekt som leds av Rotary Skanstull genom att som volontär prata svenska med elever på SFI-utbildning så kallat språk-café.

 

Mentorskap för invandrade akademiker

Klubben deltar i Stockholms Stads integrationsarbete, i samarbete med andra Rotaryklubbar i Stockholm.

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: stockholms-vastra@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Odd Fellow Huset
Västra Trädgårdsgatan 11A
11153 Stockholm

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Inkommande president
2019-01-09 12:00