PROJEKT - ROTARY FOUNDATION

Infobrev Panzi Projekt #9

2017-10-28

Infobrev #9 Panzi
Om hela dokumenten önskas se - vänligen kontakta Internationella Projekt

Panziprojektet

Nyhetsbrev nr 9

Äntligen! Nu har vi ”tryckt på knappen”.

2 dieselgeneratorer är beställda.

 

Det har gått lång tid sedan Örebro Engelbrekt RK

tog initiativ till detta projekt. Föga anade vi då hur

många frågor som skulle behöva hanteras för att

få till stånd en stabil elförsörjning på Panzisjukhuset.

Under dessa år har många arbetat intensivt med

att få till en lösning. Bidrag från 22 Rotaryklubbar,

2 Rotarydistrikt, Rotarys U-fond samt kyrkor,

organisationer och enskilda har gjort projektet möjligt.

Atlas Copco har skänkt en generator och gett oss ett

bra pris på den andra. Värdet på våra insamlings-

insatser överstiger 1 miljon kr. Vy över sjukhusområdet

 

Generatorfrågan

Generatorerna tillverkas nu i Spanien och transporteras därefter till Sverige för att sampackas med övrig materiel i en container. Produktionstiden beräknas till 6-10 veckor. Containern skickas sedan med båt till Dar Es Salaam i Tanzania. Därefter lastas den på trailer för vägtransport till Bukavu. Containern har vi köpt så den kommer att stanna på sjukhuset som förråd.

I sändningen till Bukavu kommer även att ingå snickeriutrustning som Södertälje RK skänker till en skola i Bukavu. Det är en yrkesskola som utbildar utsatta barn. Klubben har samlat ihop 500 000 kr och har för denna summa köpt moderna snickerimaskiner. Projektet går under beteckningen ”LAV”. Genom vårt samarrangemang av transporterna kan vi dela på kostnaderna.

Oljetank

Dewatech i Gävle, ett företag för hantering och

behandling av miljöfarligt avfall har

tillsammans med ett annat företag skänkt en

3 kubiks oljetank till vårt projekt. Den är

nu sanerad och klar att transporteras ner till

containern i Holsbybrunn.

Innan den sedan lastas i containern kommer

den att slipas, målas ock kanske förses med

Rotary-logga.

 

 

 

 

 

 

Tanken före omlackering

 

 

 

 

 

Tv: Tanken skall placeras i en inhägnad med uppsamlingsbassäng för ev. läckage. Förmodligen även med ett tak till skydd mot solvärmen.

 

 

 

 

 

Byggnationen

Generatorhuset, som är ombyggt och färdigt, är nu redo att ta emot generatorerna. En del mindre arbeten med nya ledningar och inkoppling av dieselledningar och avgasanläggning återstår. Detta kommer till största delen att ske när containern har kommit till Bukavu. Vi planerar att ha personal från Sverige på plats för att leda detta arbete.

Personalfrågan

I samband med installationen av generatorerna kommer den tekniska personalen på sjukhuset att utbildas i skötseln och driften av generatorerna. För detta har vi fått pengar från Rotarys U-fond.

 

Transportfrågan

Human Bridge i Holsbybrunn kommer att hjälpa oss med att administrera transporten till DR Kongo. De har en gedigen erfarenhet av transporter till utsatta områden världen över, bl. a till Bukavu i DR Kongo. En delegation från Örebro Engelbrekt RK kommer inom några dagar att träffa ansvariga på Human Bridge för genomgång av alla detaljer t ex speditörfrågan, fraktkostnad och försäkring. Från Panzisjukhusets ledning har vi fått bekräftelse på att sjukhuset svarar för förtullningen.

Projektsammanfattning

Vi kan konstatera, som tidigare antytts, att projektet tagit en avsevärd tid att genomföra. Orsaken är att vi i ledningsgruppen inte velat lämna något åt slumpen. Vi har försökt att vara noga med att ha kontroll i varje fas.

 

Det är ett komplicerat projekt, där det krävts både tekniska bedömningar, krav på organisatoriska förändringar och klargöranden om ledningsstrukturen på sjukhuset, krav på städning av förrådslokaler och nybyggnationer. Därtill har detta skett i ett politiskt mycket oroligt land, fyllt av konflikter med våld, hot och terror. Hur som helst är vi nu framme vid finalen med ett upplopp som är kvar. Ett stort tack till alla som lagt både tid, energi och pengar på att få allt detta till stånd.

 

Snart kan vi avsluta detta första steg i planen att förse Panzisjukhuset med stabil energi. Vi kommer att göra en slutredovisning efter leverans och samtidigt gå ut till alla inblandade för att höra om ni vill vara med och stötta nästa steg. Vad nästa steg exakt innebär får vi då återkomma till, men planen är att på sikt göra generatorerna överflödiga som primär källa för sjukhusets energiförsörjning. Detta kan åstadkommas med installation av solceller som huvudsaklig energikälla. Generatorerna blir då en backup. Men allt detta återkommer vi till.

 

 

Hösthälsningar

Örebro den 26/10 2017

 

 

 

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

KONTAKTINFORMATION

Tel: 052619700 E-post: stromstad@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Laholmen Hotell
Ångbåtskajen 4
452 30 Strömstad

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Antibiotika till folk och fä - Claes Toreld
2018-10-22 11:45