Sundsvall
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Håkan Nordman

Sekreterare

Namn: Leif Hemmingsson

Skattmästare

Namn: Alexander Björk

IT-samordnare

Namn: Dag Barthold

Gästvärd

Namn: Dag Barthold

Ordf. S:t Olofsfonden

Namn: Bo Westin

Ledamot

Namn: John Östlund

Ledamot S:t Olofsfonden

Namn: Alexander Björk

Ledamot

Namn: Per Dahlqvist

Kontaktperson GDPR

Namn: Sture Henningsohn

Ledamot Nils Wides Minnesfond

Namn: Alexander Björk

Ordf. Programkommittén

Namn: Per Dahlqvist

Immediate Past President (IPP)

Namn: Sture Henningsohn

Ledamot

Namn: Ulla Brandström

Revisor

Namn: Pia Lindberg

Tillträdande President

Namn: Håkan Nordman

Ledamot S:t Olofsfonden

Namn: Leif Hemmingsson

vice Skattmästare

Namn: Dag Barthold