Sundsvall
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - VTT


Barnhemmet Home of Hope

Vi stödjer sedan mer än 20 år barnhemmet Home of Hope i SriLanka. Hemmet har ständigt ett 100-tal föräldralösa barn. Under årens lopp har flera hundra utbildats och gått ut i samhället som kunniga inom t ex IT, textil, bilmekaniker. Barnhemmet drivs av vår medlem Alex Perera och hans bror i SriLanka.