Funktionärer

President

Namn: Sture Henningsohn

President

Namn: Sture Henningsohn

Sekreterare

Namn: Leif Hemmingsson

Skattmästare

Namn: Alexander Björk

IT-samordnare

Namn: Dag Barthold

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Leif Stenberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Per Dahlqvist

Immediate Past President (IPP)

Namn: Per Dahlqvist

Vice President

Namn: Per Dahlqvist

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Leif Hemmingsson

Ledamot S:t Olofsfonden

Namn: Leif Hemmingsson

Kontaktperson RYLA och Rotarct

Namn: Leif Hemmingsson

Ordf. S:t Olofsfonden

Namn: Bo Westin

Ledamot

Namn: John Östlund

Ordf. Programkommittén

Namn: Sture Henningsohn

Kontaktperson GDPR

Namn: Sture Henningsohn

Revisor

Namn: Pia Lindberg

Ledamot Nils Wides Minnesfond

Namn: Stig Sundqvist

Gästvärd

Namn: Dag Barthold

vice Skattmästare

Namn: Dag Barthold

Ledamot Nils Wides Minnesfond

Namn: Alexander Björk

Ledamot S:t Olofsfonden

Namn: Alexander Björk

Inkommande Sekreterare

Namn: Ulla Brandström

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: sundsvall@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Sundsvall City
Trädgårdsgatan 31
85230 Sundsvall

Ordinarie mötestid: Torsdagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Min resa till Argentina
2019-01-17 11:45