Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Sedan 1975 har Täby-Attunda Rotaryklubb ("TARK") träffats mer än 900 gånger för att utbyta erfarenheter och främja samhällsnyttiga projekt. Vi har genomfört projekt i Nepal, delat ut konststipendier i Täby, genomfört många ungdomsutbyten med andra länder, ordnat insamlings-tävlingar på Jarlabanke Golfklubb, och mycket mer.

PRESIDENTER

75 – 77  Henrik Breide
77 – 78  Gunnar Edlund

78 – 79  Bo Grefberg
79 – 80  Otto Oest
80 – 81  Göran Rissler
81 – 82  Rolf Stenquist
82 – 83  Sven-Erik Peterson
83 – 84  Hans Eklöf
84 – 85  Petr Zupanc
85 – 86  Bertil Palmqvist
86 – 87  Magnus Toss      
87 – 88  Roland Jacobsson
88 – 89  Lennart Wedin
89 – 90  Ola Edlind
90 – 91  Jürgen Kock
91 – 92  Ulf Jönsson
92 – 93  Christer Hilding
93 – 94  Sven Ågren
94 – 95  Sven-Erik Evén
95 – 96  Stefan Markelius
96 – 97  Bengt Fagrell
97 – 98  Christer Holm
98 – 99  Tommy Persson
99 – 00  Åke Wellenius
00 – 01  Sven Fjelkestam
01 – 02  Ann Modéer
02 – 03  Birger Hultman
03 – 04  Ulf Rubarth
04 – 05  Bengt Groschopp
05 – 06  Gunilla Luiga
06 – 07  Ove Ehinger
07 – 08  Bo Klasmark
08 – 09  Margareta Lindholm Larsson
09 – 10  Maurice Parry
10 – 11  Jens Johansson
11 – 12  Magnus Monsén
12 – 13  Magnus Söderberg
13 – 14  Per Sörman
14 – 15  Carl-Johan Amilon
15 – 16  Per Harald Dymén
16 – 17  Christina Lundström
17 – 18  Ari Keinänen
18 – 19  Jens Johansson
19 – 20  Magnus Söderberg
20 – 21  Maurice Parry
21 – 22  Ingela Bendrot 


Paul Harris Fellow - för särskilt värdefulla insatser

2004-12-06   Christina Lundström
2015-06-15   Tove Sylten
2015-09-25   Gunilla Luiga
2015-09-25   Sten Bengtsson
2016-06-13   Magnus Söderberg
2016-06-15   Tove Sylten
2017-06-12   Per Sörman
2017-06-12   Sven-Erik Evén
2020-06-08   Maurice Parry
2020-06-08   Jens Johansson


 
Gunilla Luigas kulturstipendium, 5000 kr
 
Intention: "Att delas ut till en elev, vid någon av Täbys gymnasieskolor, som visat på framstående förmåga och speciell talang inom någon av konstarterna konst, musik, dans, teater eller film. Stipendiet är avsett att uppmuntra fortsatt intresse och utövning av elevens konstnärliga arbete. Ett år efter erhållandet av stipendiet förväntas eleven att redovisa hur pengarna har utnyttjats."
 
Förslag på elev och motivering, senast den 1 maj varje år, till Täby Attunda Rotaryklubb via mejl till taby-attunda@rotary.se .