Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Sedan 1975 har Täby-Attunda Rotaryklubb ("TARK") träffats mer än 900 gånger för att utbyta erfarenheter och främja samhällsnyttiga projekt. Vi har genomfört projekt i Nepal, delat ut konststipendier i Täby, genomfört många ungdomsutbyten med andra länder, ordnat insamlings-tävlingar på Jarlabanke Golfklubb, och mycket mer.

PRESIDENTER

75 – 77  Henrik Breide
77 – 78  Gunnar Edlund

78 – 79  Bo Grefberg
79 – 80  Otto Oest
80 – 81  Göran Rissler
81 – 82  Rolf Stenquist
82 – 83  Sven-Erik Peterson
83 – 84  Hans Eklöf
84 – 85  Petr Zupanc
85 – 86  Bertil Palmqvist
86 – 87  Magnus Toss      
87 – 88  Roland Jacobsson
88 – 89  Lennart Wedin
89 – 90  Ola Edlind
90 – 91  Jürgen Kock
91 – 92  Ulf Jönsson
92 – 93  Christer Hilding
93 – 94  Sven Ågren
94 – 95  Sven-Erik Evén
95 – 96  Stefan Markelius
96 – 97  Bengt Fagrell
97 – 98  Christer Holm
98 – 99  Tommy Persson
99 – 00  Åke Wellenius
00 – 01  Sven Fjelkestam
01 – 02  Ann Modéer
02 – 03  Birger Hultman
03 – 04  Ulf Rubarth
04 – 05  Bengt Groschopp
05 – 06  Gunilla Luiga
06 – 07  Ove Ehinger
07 – 08  Bo Klasmark
08 – 09  Margareta Lindholm Larsson
09 – 10  Maurice Parry
10 – 11  Jens Johansson
11 – 12  Magnus Monsén
12 – 13  Magnus Söderberg
13 – 14  Per Sörman
14 – 15  Carl-Johan Amilon
15 – 16  Per Harald Dymén
16 – 17  Christina Lundström
17 – 18  Ari Keinänen
18 – 19  Jens Johansson
19 – 20  Magnus Söderberg
20 – 21  Maurice Parry
21 – 22  Ingela Bendrot 

Paul Harris Fellow - för särskilt värdefulla insatser

2004-12-06   Christina Lundström
2015-06-15   Tove Sylten
2015-09-25   Gunilla Luiga
2015-09-25   Sten Bengtsson
2016-06-13   Magnus Söderberg
2016-06-15   Tove Sylten
2017-06-12   Per Sörman
2017-06-12   Sven-Erik Evén
2020-06-08   Maurice Parry
2020-06-08   Jens Johansson