Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Ingela Bendrot

Sekreterare

Namn: Staffan Söderberg

Skattmästare

Namn: Per Harald Dymén

IT-samordnare

Namn: Jens Johansson

Executive Secretary

Namn: Jens Johansson

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Inger Callemo

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Jens Johansson

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Jens Johansson

Tillträdande President

Namn: Staffan Söderberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Maurice Parry

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Christina Lundström

Inkommande Sekreterare

Namn: Christina Lundström

Revisor

Namn: Torbjörn Rindås

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Per Sörman

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Bengt Fagrell

Programansvarig

Namn: Per Sörman

Klubbmästare

Namn: Gunilla Luiga