Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Maria Pleiborn

President

Namn: Ingela Bendrot

Sekreterare

Namn: Staffan Söderberg

Skattmästare

Namn: Per Harald Dymén

IT-samordnare

Namn: Jens Johansson

Executive Secretary

Namn: Jens Johansson

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Inger Callemo

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Jens Johansson

Tillträdande President

Namn: Staffan Söderberg

Inkommande Sekreterare

Namn: Michael Öjermo

Immediate Past President (IPP)

Namn: Maurice Parry

Revisor

Namn: Torbjörn Rindås

Revisor

Namn: Cecilia Sylten

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Per Sörman

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Bengt Fagrell

Programansvarig

Namn: Per Sörman

Klubbmästare

Namn: Gunilla Luiga

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Jens Johansson