Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Stipendium


Kulturstipendium

Gunilla Luigas kulturstipendium, 5000 kr
 
Intention: "Att delas ut till en elev, vid någon av Täbys gymnasieskolor, som visat på framstående förmåga och speciell talang inom någon av konstarterna konst, musik, dans, teater eller film. Stipendiet är avsett att uppmuntra fortsatt intresse och utövning av elevens konstnärliga arbete. Ett år efter erhållandet av stipendiet förväntas eleven att redovisa hur pengarna har utnyttjats."
 
Förslag på elev och motivering, senast den 1 maj varje år, till Täby Attunda Rotaryklubb via mejl till taby-attunda@rotary.se . Frågor ställs till Gunilla Luiga.