Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Ny President i Täby Attunda!

Idag tillträder Ingela Bendrot som ny president för Rotary Täby Attunda. Ingela Bendrot är 58 år och är född och uppvuxen i Kalmar. Hon bor sedan 24 år tillbaka i Näsby Park i Täby. Hon är vd för Nya Ostkustbanan och driver det egna bolaget Bendrot Kommunikation AB.

Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med min styrelse få utveckla klubbens arbete. Det är tydligt att våra medlemmar vill stärka Rotarys roll i lokalsamhället. Det kan handla om konkreta miljöprojekt, eller insatser för att stärka tryggheten här i Täby. I början av hösten kommer vi att bestämma mer exakt vad klubben ska jobba med. Klubbens nye sekreterare Staffan Söderberg har dragit ett stort lass i arbetet med att ta fram kriterier för vilken typ av projekt vi ska satsa på.

Utöver projekt inom ramen för klubbens "Samhällstjänst" jobbar vi också med "Yrkestjänst".

Vi kommer att fortsätta att jobba tillsammans med Ung Företagsamhet Stockholmsregionen. Bland våra medlemmar finns många olika yrken representerade, och kompetens inom en rad viktiga områden. Det vill vi ställa till Ung Företagsamhets förfogande genom att våra medlemmar engagerar sig som coacher till de ungdomar som startar UF-företag. Det är Jens Johansson, som är ordförande i vår projektkommitté, som är ansvarig för klubbens UF-verksamhet.

En annan mycket viktig del i Rotarys arbete är "Ungdomstjänst", inte minst vårt ungdomsutbyte som verkar för internationell förståelse och livslånga vänskapsband genom att låta unga människor se annan del av världen. Klubben brukar ha utbytesstudenter från olika delar av världen, nu senast Dirk Odendaal från Sydafrika. Vi brukar också "skicka ut" ungdomar från Täby till utbyten, ofta till USA.

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar i 220 länder och vi är en av 35 000 klubbar runt om i världen. Som Rotarymedlem kan man besöka vilken klubb som helst runt om i värden, vilket öppnar många möjligheter för att knyta nya kontakter.

Ungdomsutbytet är en viktig hörnsten i vår verksamhet och jag är otroligt glad och tacksam över allt arbete som klubbens medlemmar med Christina Lundström i spetsen lagt ned för att göra utbytet till ett minne för livet. Just nu har vi inte några utbytesstudenter på gång, men räknar med att återuppta verksamheten 2022–2023.

Att rekrytera nya medlemmar är en viktig uppgift under kommande år. Klubben har idag runt 40 medlemmar. Vår medlemskommitté leds av Inger Callemo och består av Michael Öjermo, Charlotte Damberg och Magnus Söderberg

23 augusti kommer vi att återuppta våra traditionella lunchmöten. Vi kommer att hålla dem på Triften på Stockholmsvägen på måndagar kl. 12.00. På varje möte kommer vi att ha en intressant föredragshållare. Det är vår programansvarige Per Sörman som lägger vårt program. Vi hoppas också kunna göra något eller några studiebesök eller utflykter. Gunilla Luiga är vår klubbmästare och den som ansvara för klubbverksamheten.

I styrelsen ingår också past president Maurice Parry och vår skattmästare Per Harald Dymén. Bengt Fagrell är kontaktperson för Rotarys Läkarbank som bedriver viktig läkarverksamhet i Afrika.