Täby-Attunda
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

HLR i teori och praktik

Vår medlem Bengt Fagrell höll ett mycket tydligt och upplysande föredrag om så kallade ”Hjärtstartare”. Dessa apparater har spridits i Sverige under senare år och idag finns ca 15 000 registrerade och antagligen totalt 45 000 utplacerade, till en kostnad av kanske 600 Mkr.

Bengt berättade bland annat att dessa apparater inte borde heta ”Hjärtstartare” eftersom de inte startar ett hjärta som slutat slå utan endast hjälper ett slående icke-rytmiskt hjärta (ofta kallat hjärtstillestånd) återfå sin rätta rytmi. Det viktigaste man ska göra när man misstänker hjärtstillestånd (engelska: Out of Hospital Cardiac Arrest (OHCA)) är 1) ta pulsen och samtidigt be någon ringa 112 och 2) påbörja Hjärt/Lung-räddning genom att med raka armar ge personen ordentliga bröstkompressioner. Dessa kompressioner ska påbörjas så snart det är möjligt och är mycket viktigare än mun-mot-mun in-blåsningar. De första minuterna är avgörande, för varje minut som går minskar överlevnadsmöjligheterna. Tillgängligheten och användningen av ”Hjärtstartare” utanför sjukhusmiljö har hittills inte förbättrat överlevnadsstatistiken nämnvärt.

Bengt berättade även om ett tillfälle då han genom HLR räddade livet på en person som redan dödförklarats! Läs om denna händelse här: Död patient-170324.pdf