Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - VTT


NEPAL SKOLPROJEKTET

Nepal är ett av världens fattigaste länder och mellan åren 2010 och 2018 samarbetade vi i Täby Jarlabanke Rotaryklubb med stiftelsen ”Make a Kid Smile” i syfte att ge fler barn i Nepal möjlighet att gå i skola, barn som annars inte skulle få den möjligheten. Vi fokuserade på flickor eftersom de till så stor del inte fått gå i skola utan i stället fick hjälpa till hemma eller arbeta. Med de pengar vi samlade in medverkade vi till att upp till 15 flickor per år fick gå i skolan.

 LETTLANDSPROJEKTET

Landsbygden i vårt grannland Lettland lever under mycket svåra förhållanden genom att så många flyttar därifrån, endera emigrerar eller flyttar till Riga området. Några som får lida extra i detta läge är de barn som är handikappade och deras anhöriga. Mycket likt hur det var i Sverige i början av 1900 talet.UF Samarbete 2014/2015

Samarbetet med Åva gymnasium fortsätter nu med utvidgad UF-verksamhetMalaria (RAM)-projektet

En mygga är faktiskt allt som behövs för att sprida Malaria.
Män, kvinnor, barn... ingen går säker från denna förfärliga sjukdom. Ett myggnät är allt som behövs för att förhindra nya fall. Ett myggnät kostar mindre än en hundralapp och bekämpar myggorna
 i fem år.