Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Vårdstyrkan Idéburet ABMarita Eerola höll ett fördrag om Vårdstyrkan som grundades i november 2007 av tre kollegor och är idag ett aktiebolag med Marita Eerola, som företagets VD. Hon har lång erfarenhet inom äldreomsorgen och har tidigare arbetat inom Täby kommun med just äldrevård.