Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

BeeLabs biodling för framtiden


Anders Widgren, styrelseordförande på Beelabs höll mycket intressant föredrag om BeeLabs digitalt uppkopplade bikupan. Den är en variant av den klassiska smålandskupan. Läs gärna mer på: https://www.beelab.se