Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Utbytestudent Dirk Odendaal


Dirk Ogentaal gav en intressant bild av sitt hemland Sydafrika, dess historia, geografi, etnografi, matkultur, etc samt gav sitt perspektiv på dagens Sydafrika.