Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Youminium


Martin Kåver berättade om hur de har byggt upp Younium samt abonnemangsaffären. Younium är en B2B lösning, en prenumerationstjänst som levereras som en SaaS. Idén bakom Youniums etablering 2017 var att lösa ett återkommande problem som flera företag med en abonnemangsaffär har.