Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Vad är ESRAG och varför är miljön relevant för rotary och Täby


Dagens föredragshållare/presentatör: Ingrid Hesser informerade oss om ESRAG, dvs Rotarys sjunde och senaste fokusområde: Omsorg om miljön. Definition: Miljö och hållbarhet omfattar ekonomi, socialt och ekologiskt tänkande, är kopplat till Agenda 2030. Nu täcker Rotarys sju fokusområden FN:s 17 hållbarhetsmål. En kan inte göra allt men alla kan göra någonting. Så skaffa info, sprid kunskaper, påverka din omgivning och lev som du önskar att andra gjorde med tanke på hållbar miljö.