Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Nordiskt Valideringsforum


page2image26962432

De två föredragshållarnaAnna Karin Jendert och Åsa Pontén  är delägare i företaget, tillika syster. De startade verksamheten med att de tog över ett konkursbo som de har strukturerat upp och fått ”på fötter”. Utgångspunkten för affärsupplägget är enligt Åsa och Anna Karin att ”alla individer skall kunna komma till sin rätt genom att få validerat vad den verkligen kan”. Målet med verksamheten är att hjälpa individer att komma ut i arbetslivet.

page2image26957056