Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Sigvard Christiansson tilldelas Paul Harris Fellow


Sigvard Christiansson tilldelas idag Rotarys högsta utmärkelse Paul Harris Fellow!
Styrelsens motivering är: 

  • Sigvard är med sina 83 år fyllda klubbens nestor.
  • Sigvard är en av våra mest engagerade klubbmedlemmar. Som en av klubbens entreprenörer begrundar han inte bara aktuella samhällsproblem utan gör något åt dem också. 
  • Sigvard var direkt med när vi sökte mentorer till våra nya svenskar och har satsat både tid och pengar för att hjälpa till med deras integration i vårt samhälle. Och nu senast brinner han för att förbättra äldrevården i Täby.
  • Även om Sigvard med medlemskapets och ålderns rätt med råge uppfyller vår 85-regel föregår han med gott exempel och deltar ofta i klubbens aktiviteter. 
  • Som en av klubbens verkliga mecenater har Sigvard gjort sig förtjänt av denna utmärkelse flera gånger om. Genom frikostiga donationer till våra vinlotterier har klubben kunnat sätta av stora summor till våra olika projekt genom åren
  • Sigvard, vi hälsar dig varmt välkommen till att bli en värdig Paul Harris Fellow.