Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Ronny Carlsson tilldelas Paul Harris Fellow


Ronny Carlsson tilldelas idag Rotarys högsta utmärkelse Paul Harris Fellow!

Styrelsens motivering:

  • Ronny firar i år 10-årsjubileum i klubben och har deltagit i styrelsen hela åtta av dessa år. Det som började med ansvar för programkommittén och sedan klubbkommittén övergick senare med det riktigt betydelsefulla arbetet som IT-ansvarig.
  • Ronny är TJRKs IT-samordnare. Vad skulle vi alla göra utan Ronnys fasta hand? Inte minst under detta pandemi-år har Ronnys insatser varit ovärderliga. Han har i god tid planerat och faciliterat snart sagt varje möte till ett lyckat digitalt event.
  • Redan tidigare, vid Rotary Sveriges omfattade datakrasch 2019, kunde vi tack vare Ronnys gedigna arbete komma lindrigare undan än många andra klubbar.
  • Inte ens en fysisk flytt till Malmö har hindrat Ronny från att fortsätta värna om sin klubb och bidra till att vi alla har en fungerade plattform att verka utifrån.
  • Ronny har också i sin egenskap av entreprenör också varit en värdefull mentor för många ungdomsprojekt och UF-arbeten.
  • Ronny är dessutom en hjälpsam och trevlig person som med glatt humör bidrar till att skapa en god stämning på våra sammankomster.
  • Ronny, du är en synnerligen värdig Paul Harris Fellow.